Dette mener NP

2011

juni

Klager på hemmelighold…

Nok en gang viser Veimyndigheten manglende vilje til åpenhet. Avslag på innsyn i dokumenter tilknyttet…

les mer

Dårlig møtekultur i Lyngdal…

Redaktøren i Farsunds Avis krever opprydning i møtekulturen til Lyngdal og Farsund kommune. Avisen…

les mer

Venstre krever innsyn i…

Manglende innsyn i dokumentene tilknyttet Hanekleivtunellen har skapt reaksjoner også i det politiske…

les mer

Lønner seg å klage over…

Er postlistene i kommunen sladdet og umulig å innhente opplysninger fra? Har du mistanke om det går…

les mer

Sivilombudsmannen støtter…

Sivilombudsmannen ser ikke noe problematisk i at forvaltningens dokumenter skifter karakter når de blir…

les mer

Offentlighetsloven gjelder…

Det er innsynsrett etter offentlighetsloven i dokumenter som gjelder advokathonorar. Dette fastslår…

les mer

Studentkrangel om offentlighet

Studentsamskipnaden i Oslo vil ikke høre på Velferdstingets krav om å følge offentlighetsloven. Samskipnaden…

les mer

Studenter nektes fullt…

Journaliststudentene ved Høgskolen i Oslo nektes innsyn i mer enn ett dokument hver. Departementet skylder…

les mer

Tause forskere

Ifølge fagbladet Teknisk Ukeblad utviste Forskningsrådet lite åpenhet om hvem som vurderer norske…

les mer

Nesna kommune kritiseres…

Nesna kommune mener åpne budsjettdiskusjoner vil svekke grunnlaget for de gode løsningene. Sivilombudsmannen…

les mer

Sivilombudsmannen kritisk…

Helse- og omsorgsdepartementet mente sammenlignende studier av ulike legemidler mot benskjørhet måtte…

les mer

Eget styrevervregister…

Snart kan du gå inn på Internett og sjekke hvilke verv ordføreren i din kommune har. I løpet av april…

les mer

Sivilombudsmannens årsmelding…

Mandag før påske overleverte Sivilombudsmannen sin årsmelding til stortingspresident Thorbjørn Jagland…

les mer

Skjulte høringsuttalelse…

I stedet for å sende en ordinær høringsuttalelse til forslaget fra Kultur- og kirkedepartementet om…

les mer

Uholdbare retningslinjer…

I henhold til retningslinjer for kommuneansatte i Volda har ikke de ansatte lov til å svare på leserinnlegg…

les mer

Nesna kommune vil fremdeles…

Selv om Sivilombudsmannen har stilt spørsmål ved Nesna kommunes praksis ved å lukke dørene under…

les mer

Universitetsdirektørens…

Styret ved Universitetet i Bergen behandlet direktørens arbeidsinstruks bak lukkede dører. Saksdokumentene…

les mer

Seminar bak lukkede dører

Sandnes formannskap avholder i disse dager et lukket seminar om samfunnsutvikling, verdiskaping og vekst.…

les mer

Kommunens arbeidsseminar…

Politikerne i Sandnes mente det var greit å holde et lukket "arbeidsseminar" om hyttepolitikk…

les mer

Hvorfor har ikke norske…

Offentlighet hindrer justismord! Dette er sier journalist og privatetterforsker Tore Sandberg. Han sier…

les mer

Sivilombudsmannen kritisk…

Sivilombudsmannen mener Hjelmeland kommune skulle ha åpnet dørene da de avholdt budsjettkonferanse…

les mer