Dette mener NP

2011

juni

Vil straffe brudd på innsynslov

Carl I. Hagen vil straffe de som bryter offentleglova. Dette kom fram under gårsdagens allmøte på…

les mer

Kritisk til politiets hemmelighold…

Sivilombudsmannen er kritisk til at Politidirektoratet hemmeligholder statistikk over politiets arbeid…

les mer

Godtok hemmelig søker

Fylkesmannen i Hedmark godtok Ringsaker kommunes vurdering av å hemmeligholde en av søkerene på stillingen…

les mer

Krav på innsyn i egen…

Sandefjords Blad får full støtte fra Justisdepartementets lovavdelingen i en klagesak mot kommunen…

les mer

Medhold fra Fylkesmannen…

Etter klage fra Helgelands Blad må Kommunerevisjonen endre sine rutiner for journalføring.

les mer

Feil å unnta ekspertvurderinger…

Stavanger Aftenblad har fått medhold fra Kunnskapsdepartementet i at Forskningsrådet ikke kan hemmeligholde…

les mer

Hemmeligholder 11 av 15…

Asker kommune har unntatt 11 av i alt 15 søkere fra den offentlige søkerlisten til stillingen som ny…

les mer

Venstre krever åpenhet…

Venstre, ved representant Gunnar Kvassheim, går inn for lovfestet rett til innsyn i helseforetakenes…

les mer

Må offentliggjøre hemmelige…

Både Bergen og Oppegård kommune har hemmeligholdt søkere i strid med offentleglova. Dette framgår…

les mer

Ulovlig hemmelighold av…

Offentlighetsutvalgets gjennomgang av ansettelser i det offentlige avdekker klare brudd på retten til…

les mer

Mobilbasestasjonene skal…

En offentlig database vil gi fullt innsyn i plasseringen av mobilbasestasjoner. Dette kommer som følge…

les mer

Må frigi hemmelige rådmannssøkere

Etter klage fra Budstikka Media må Asker kommune offentliggjøre tre av seks hemmelige søkere til stillingen…

les mer

Fotografi omfattes av innsynsretten

I en klagesak mot Vestby kommune får VG medhold i at fotografi er omfattet av innsynsretten etter offentleglova.

les mer

Telenor må offentliggjøre…

Etter iherdige forsøk på å holde opplysninger om plasseringen av mobilbasestasjoner hemmelige, har…

les mer

Krever tydeligere og bedre…

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening er kritiske til regjeringens forslag til ny kommunikasjonspolitikk…

les mer

Nytt medlem i offentlighetsutvalget

Styret i Norsk Presseforbund har oppnevt sjefredaktør i Kamile, Kjersti Mo som nytt medlem i Offentlighetsutvalget…

les mer

Offentlig søkerliste skremte…

Etter press fra Fredrikstad Blad valgte styret i Borg Havn å følge offentlighetslovens krav til åpne…

les mer

Opphevet forbud mot liverapportering

Lagmannsretten mener Drammen tingrett gjorde feil da det ble nedlagt forbud mot liverapportering under…

les mer

Samme krav til offentlighet…

Skylder kommunen på sommerferien når de ikke svarer på innsynskrav? Det er isåfall i strid med kravene…

les mer

Ledig vikariat i Norsk…

Norsk Presseforbund har ledig et vikariat for en person med god kjennskap til regelverket om offentlighet…

les mer

Ikke ulovlig med lukkede…

Sivilombudsmannen mener kommunestyret i Stjørdalen ikke bryter loven selv om det underveis i et åpent…

les mer