Dette mener NP

2011

juni

Mer åpenhet i Utenriksdepartementet?

22. april skal Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg møte Utenriksdepartementet for å diskutere…

les mer

Nekter å gi ut miljøinformasjon

Til tross for et klart pålegg fra miljøklagenemnda, nekter Løvenskiold å gi ut miljøinformasjon…

les mer

Fredrikstad Blad krever…

Fredrikstad Blad nekter å godta Fredrikstad kommunes hemmelighold av to søkere på stillingen som rådmann.

les mer

Ny offentlighetslov utsatt…

Nok en gang har Justisdepartementet utsatt ikrafttreden av ny offentlighetslov. Ny dato vil bli fastsatt…

les mer

Journalfører ikke e-post

Mange e-brev blir aldri journalført. Sivilombudsmannens tar i sin årsmelding for 2007 et oppgjør med…

les mer

Protest åpnet dørene…

NRK Østafjells og Vestfold-mediene vant mot krefter i fylkesutvalget som ville lukke dørene for diskusjonen…

les mer

Politikerbase skaper åpenhet…

En nyopprettet politikerbase gjør det mulig å søke på politikeres styreverv og andre bindinger til…

les mer

Må offentliggjøre granskningsrapport

Som følge av klage fra avisen Varingen, får offentligheten innsyn i en granskningsrapport om Nittedal…

les mer

Snevrere taushetsplikt…

Fordi offentlig ansatte skal ivareta allmennhetens interesser, er de vernet av en snevrere taushetsplikt…

les mer

Likevel innsyn i kronprinshytta

Offentligheten får likevel innsyn i byggesaksmappen til kronprinshytta. Etter en omfattende klageprosess…

les mer

Sivilombudsmannen slakter…

"Lite tillitvekkende" og "mangelfull". Slik beskriver Stortingets ombudsmann Utenriksdepartementets…

les mer

Hemmeligholder søkere…

Halvparten av søkerne til rådmannsstillingen i Frosta kommune er unntatt offentlighet. Trønder-Avisa…

les mer

Ulovlig vedtak om hemmelighold?

Oslo bystyre vil anonymisere jobbsøknader for å øke rekrutteringen av personer med minoritetsbakgrunn.…

les mer

Lær deg nye offentlighetsregler!

Lær deg de nye innsynsreglene for sivile rettssaker med Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg.

les mer

NSB ber om fritak fra offentlighet

I et eget brev til Justisdepartementet krever NSB å bli unntatt fra den nye offentleglova.

les mer

Grunnskolens elevundersøkelser…

Nå trenger vi ikke lenger vente på Utdanningsdirektoratets analyser for å få innsyn i de obligatoriske…

les mer

Offentliggjorde søkere…

Som følge av klage fra Trønder-avisa, valgte Frosta kommune å offentliggjøre hele søkerlisten til…

les mer

Økt hemmelighold med rødgrønn…

Hvert fjerde dokument unntas offentlighet! Les Aftenpostens unike oversikt over hvilke saker den enkelte…

les mer

Tivolitilsyn unntar tilsynsrapporter

Tilsynsrapportene til park- og tivolitilsynet unntas offentlighet. Ifølge Aftenposten er en av begrunnelsene…

les mer

Tivolitilsyn pålegges…

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa reagerer på at tivolitilsynet unntar tilsynsrapporter,…

les mer