Dette mener NP

2011

juni

Offentlighet i kirken

Innsyn i dokumenter og møter i kirken er en forutsetning for at Kari kirkegjenger kan smile bredt eller…

les mer

Offentlighet i kirken

Innsyn i dokumenter og møter i kirken er en forutsetning for at Kari kirkegjenger kan smile bredt eller…

les mer

Klager på referatforbud…

Journalister i Dagbladet og Aftenposten har klaget til Høyesteretts kjæremålsutvalg over referatforbud…

les mer

Departementet beklager…

Vegdirektoratet får kritikk fra Samferdselsedepartementet. I et brev til direktoratet skriver departementet…

les mer

Forsvarere i Munch-saken…

Høyesteretts kjæremålsutvalg har bestemt at forsvarerne i Munch-saken må få innsyn i alle dokumenter…

les mer

Meroffentlighet skal dokumenteres!

Sivilombudsmannen retter sterk kritikk mot Forsvarsdepartementets saksbehandling. I en uttalelse til…

les mer

Medhold i klage over NOKAS-referatforbud

Høyesteretts kjæremålsutvalg ga journalistene medhold i klagen over referatforbud fra vitneforklaringer…

les mer

Utdanningsdirektoratet…

Nettstedet Utdanning får ikke innsyn i kommunenes rapporter til Utdanningsdirektoratet om hvordan statlig…

les mer

Gir innsyn – under…

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjør helomvending i saken om innsyn i rapporter om hvordan skoleeierne…

les mer

Godtar hemmelig kommunikasjonskontroll

Sivilombudsmannen godtar at opplysninger om omfanget av politiets kommunikasjonskontroll kan unntas som…

les mer

Dørum krever åpenhet…

Nå tar venstres skolepolitiske talsmann Odd Einar Dørum saken om hemmelighold av skoleeiernes rapporter…

les mer

Hemmelig søkerliste måtte…

Da navn på søkere til rådmannsstilling måtte offentliggjøres, trakk de søknaden. Bekymringsfullt…

les mer

Åpenhet i Steinkjer kommune

Steinkjer kommune har vedtatt ny kommunikasjonspolitikk. Dermed har kommunen tatt et stort og viktig…

les mer

Strenge regler for pressekontakt…

Få uker etter at Oslo kommune har vedtatt en "Vær åpen"-plakat har Sykehjemsetaten…

les mer

Kjemper for studentoffentlighet

Velferdstinget i Oslo kjemper for mer offentlighet rundt Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). I dagens …

les mer

Klager på hemmelighold…

Nok en gang viser Veimyndigheten manglende vilje til åpenhet. Avslag på innsyn i dokumenter tilknyttet…

les mer

Dårlig møtekultur i Lyngdal…

Redaktøren i Farsunds Avis krever opprydning i møtekulturen til Lyngdal og Farsund kommune. Avisen…

les mer

Venstre krever innsyn i…

Manglende innsyn i dokumentene tilknyttet Hanekleivtunellen har skapt reaksjoner også i det politiske…

les mer

Lønner seg å klage over…

Er postlistene i kommunen sladdet og umulig å innhente opplysninger fra? Har du mistanke om det går…

les mer

Sivilombudsmannen støtter…

Sivilombudsmannen ser ikke noe problematisk i at forvaltningens dokumenter skifter karakter når de blir…

les mer

Offentlighetsloven gjelder…

Det er innsynsrett etter offentlighetsloven i dokumenter som gjelder advokathonorar. Dette fastslår…

les mer