Dette mener NP

2011

juni

Full åpenhet om søkerlister…

I Nissdal kommune har man tatt offentlighetsloven på alvor. I forbindelse med ansettelsen av ny rådmann…

les mer

Ny innsynslov og utenriksoffentlighet

Mandag 24. november kl 12-14 har du mulighet til å lære deg hva den nye offentlighetsloven sier om…

les mer

Dokumentasjon fra møte…

Her finner du Justisdepartementets presentasjon av bestemmelser i den nye offentlighetsloven som vil…

les mer

Ap-politiker nekter å…

Gruppeleder i Arbeiderpartiet Kjetil Igletjern nekter å delta på et lukket møte om etablering av asylmottak…

les mer

Nittedal kommune vil overprøve…

Ifølge Varingen.no er Nittedal kommune så uenig med Fylkesmannens vedtak om å offentliggjøre dokumenter,…

les mer

Åpner dørene til «politiske…

Tønsbergs Blads søkelys på de folkevalgtes praksis med lukkede "politiske lederteam" ga…

les mer

Nytt medlem i offentlighetsutvalget

Advokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl, ble i dag oppnevnt som nytt medlem i Offentlighetsutvalget.

les mer

Veileder til ny offentlighetslov

Justisdepartementet har i dag publisert en veileder til den nye offentlighetsloven.

les mer

Tar diskusjonen i lukket…

Folkevalgte i Gjestal kommune skal ha gjennomført tre lukkede gruppeledermøter før budsjettet for…

les mer

Sunnmøringen seiret i…

Sunnmøringen nektet å godta at Stranda formannskap ikke fulgte regler om møteoffentlighet da det møttes…

les mer

Søgne kommune får kritikk…

Statsarkivet i Kristiansand påpeker flere mangler ved Søgne kommunes journalføringspraksis, og varsler…

les mer

Kleppa krever mer åpenhet…

I et tre sider langt brev til samtlige kommuner og fylkeskommuner krever kommunal- og regionalministeren…

les mer

Gjennomgang av den nye…

På Justisdepartementets hjemmeside ligger det nå ute kursmateriale fra opplæring i ny offentlighetslov.

les mer

Ombudsmannnskritikk av…

I en nylig avsagt uttalelse fastslår Sivilombudsmannen at søkerlisten for stillingen som kulturhusleder…

les mer

Full åpenhet i kontrollutvalget…

Et enstemmig kontrollutvalg i Sola kommune har besluttet å åpne dørene fra nyttår. Et stort steg…

les mer

Vil ikke omgjøre innsynsvedtak

Til tross for et fire siders brev fra Nittedal kommune med argumentasjon for at et klagevedtak skal omgjøres,…

les mer

Kultur- og kirkedepartementet…

Sivilombudsmannen mener Kultur- og kirkedepartementet har brutt flere bestemmelser i offentlighetsloven…

les mer

Lover full konfidensialitet…

Nasjonalmuseet lyser i dag ut stillingen som direktør. I stillingsannonsen loves alle søkere full konfidensialitet,…

les mer

Klager kommunestyre inn…

Stjørdalens Blad mener kommunens praksis med lukkede gruppemøterstrider mot møteoffentlighetsprinsippet,…

les mer

Den nye offentlighetsloven…

Den nye offentlighetsloven innebærer at pressens og allmennhetens mulighet til innsyn er vesentlig utvidet…

les mer

Åpenhet rundt offentlige…

På EU-kommisjonens nettsider finner du nå en oppdatert liste over hvilke oppdragsgivere innad i EU…

les mer