Dette mener NP

2011

juni

Den nye offentlighetsloven…

Den nye offentlighetsloven innebærer at pressens og allmennhetens mulighet til innsyn er vesentlig utvidet…

les mer

Åpenhet rundt offentlige…

På EU-kommisjonens nettsider finner du nå en oppdatert liste over hvilke oppdragsgivere innad i EU…

les mer

Hemmelig søkerliste til…

Nok en søkerliste til rådmannsstilling vil trolig unntas offentlighet. Denne gangen er det Gran kommune…

les mer

Klager på taushet i helseforetakene

Oplandenes redaktørforening er misfornøyde med Sykehuset Innlandets holdning til åpenhet. I et brev…

les mer

Forlik etter feil i kommunens…

Fredag forrige uke inngikk Øksnes kommune og Ingress Media &amp, Reklame AS avtale om forlik i en…

les mer

Fotografier på nettet…

Hva gjelder egentlig for fotografier som er lagt ut på nett? Les advokat Cecilie Haaviks innlegg om…

les mer

Klager på lukkede budsjettkonferanser

Fylkesmannen i Rogaland mener det er greit at Hjelmeland kommune nok en gang velger å ha budsjettkonferanser…

les mer

Nektes innsyn i kommunalt…

Tønsberg Blad nektes innsyn i styrepapirene til det kommunale selskapet Tønsberg Parkering AS. Ettersom…

les mer

Kritisk til krav om forsvarlig…

Professor Henning Jackhelln er kritisk til arbeidsmiljølovens krav om at arbeidstakers varsling om forhold…

les mer

Problemer med EPJ

Elektronisk Postjournal (EPJ) mangler data fra perioden 10. desember 2006 til 10. januar 2007. Dette…

les mer

Gir innsyn likevel

Styret i Tønsberg Parkering AS besluttet i går at Tønsberg blad likevel skulle få innsyn i styrepapirene…

les mer

Nektes innsyn i bilag

Budstikka nektes innsyn i bilag i korrupsjonssak. I forbindelse med korrupsjonssaken i Bærum kommune…

les mer

Endringer i innsynsloven

Endringene i innsynsloven gir alle som har fått innsyn i sin saksmappe hos Politiets sikkerhetstjeneste,…

les mer

Debatt om eksklusivitet…

Kan det offentlige "selge inn" saker eksklusivt til utvalgte medier for å skape publisitet?…

les mer

Offentlighet i kirken

Innsyn i dokumenter og møter i kirken er en forutsetning for at Kari kirkegjenger kan smile bredt eller…

les mer

Offentlighet i kirken

Innsyn i dokumenter og møter i kirken er en forutsetning for at Kari kirkegjenger kan smile bredt eller…

les mer

Klager på referatforbud…

Journalister i Dagbladet og Aftenposten har klaget til Høyesteretts kjæremålsutvalg over referatforbud…

les mer

Departementet beklager…

Vegdirektoratet får kritikk fra Samferdselsedepartementet. I et brev til direktoratet skriver departementet…

les mer

Forsvarere i Munch-saken…

Høyesteretts kjæremålsutvalg har bestemt at forsvarerne i Munch-saken må få innsyn i alle dokumenter…

les mer

Meroffentlighet skal dokumenteres!

Sivilombudsmannen retter sterk kritikk mot Forsvarsdepartementets saksbehandling. I en uttalelse til…

les mer

Medhold i klage over NOKAS-referatforbud

Høyesteretts kjæremålsutvalg ga journalistene medhold i klagen over referatforbud fra vitneforklaringer…

les mer