Dette mener NP

2011

juni

Tingrett følger ikke «god…

I strid med anbefalinger fra Dommerforeningen lot ikke Namdal tingrett pressen få uttale seg før de…

les mer

Måtte offentliggjøre…

TA nektet å godta kommunens hemmelighold av søkerlisten til stillingen som ny kultursjef. Det ga resultater.

les mer

Massiv motstand mot ny…

Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund er alle svært…

les mer

Parkeringsselskap måtte…

Fædrelandsvennen nektet å godta at de ikke fikk innsyn i Kristiansand parkeringsselskaps bilder over…

les mer

Den nye offentlighetsloven…

Den nye offentlighetsloven er utsatt til sommeren. Storberget skylder på tidsnød.

les mer

Nærings- og handelsdepartementet…

I en nylig avsagt uttalelse fra Sivilombudsmannen får Nærings- og handelsdepartementet (NHD)kritikk…

les mer

Ny tvistelov med økt offentlighet…

Den nye tvisteloven som trer i kraft 1.1.2008 betyr mer offentlighet for en rekke dokumenter i sivile…

les mer

Dokumentinnsyn i benådningssak

Sivilombudsmannen uttalte 30.12.2005 at det knytter seg "begrunnet tvil til forhold av…

les mer

Innsyn i søkerliste til…

På bakgrunn av et oppslag i Helgeland Arbeiderblad, ble ombudsmannen gjort kjent med at stillingen som…

les mer

Elektronisk postjournal…

9. januar 2006 kom ErgoGroup med statistikk over bruken av EPJ i 2005. Antall bestilte dokumenter totalt…

les mer

Innstillingen om ny offentlighetslov

26. april 2006 la Justiskomitéen frem Innst.O. nr.41 (2005-2006) om ny offentlighetslov.…

les mer

Innsyn i artistkontrakter

TVBudstikka krevde innsyn i Bærum kommunes kontrakter med engasjerte artister, men kommunen avslo med…

les mer

Ina Lindahl takker for…

OFFENTLIGHETSPRINSIPPET A LA 2006InnledningEtter å ha jobbet som juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund…

les mer

Kristine Holm ny offentlighetsmedarbeider…

Kristine Holm har tiltrådt som ny organisasjonssekretær/juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund, i…

les mer

Ansattes ytringsfrihet…

Ansatte må kunne ytre seg i lokalavisen om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen uten at det i seg…

les mer

Ga ansatte munnkurv

Flere av de ansatte i Bærum kommune sier de fikk beskjed om å ikke snakke med pressen om korrupsjonssaken…

les mer

Nytt regelverk om varsling

Fra 1. januar 2007 trer de nye reglene om varsling i kraft. Målet er å skape mer åpenhet og ivareta…

les mer

Hemmelig søkerliste til…

Hemmeligholding av søkerlisten til rådmannsstilling i Brønnøysund kommune skaper reaksjoner. Les…

les mer

Aksept for hemmelighold…

Sivilombudsmannen har 17. desember 2004 akseptert at praktiserende advokater som søker ordinære dommerembeter…

les mer

Delvis innsyn i rådmannens…

Avisa Hordaland har fått delvis medhold hos Fylkesmannen i Hordaland 14. november 2004 på sin klage…

les mer

Utsatt offentlighet for…

Stortinget vedtok i desember 2004 et nytt annet led?d i offentlighetsloven § 4 om utsatt…

les mer