Dette mener NP

2011

juni

Elektronisk postjournal…

9. januar 2006 kom ErgoGroup med statistikk over bruken av EPJ i 2005. Antall bestilte dokumenter totalt…

les mer

Innstillingen om ny offentlighetslov

26. april 2006 la Justiskomitéen frem Innst.O. nr.41 (2005-2006) om ny offentlighetslov.…

les mer

Innsyn i artistkontrakter

TVBudstikka krevde innsyn i Bærum kommunes kontrakter med engasjerte artister, men kommunen avslo med…

les mer

Ina Lindahl takker for…

OFFENTLIGHETSPRINSIPPET A LA 2006InnledningEtter å ha jobbet som juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund…

les mer

Kristine Holm ny offentlighetsmedarbeider…

Kristine Holm har tiltrådt som ny organisasjonssekretær/juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund, i…

les mer

Ansattes ytringsfrihet…

Ansatte må kunne ytre seg i lokalavisen om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen uten at det i seg…

les mer

Ga ansatte munnkurv

Flere av de ansatte i Bærum kommune sier de fikk beskjed om å ikke snakke med pressen om korrupsjonssaken…

les mer

Nytt regelverk om varsling

Fra 1. januar 2007 trer de nye reglene om varsling i kraft. Målet er å skape mer åpenhet og ivareta…

les mer

Hemmelig søkerliste til…

Hemmeligholding av søkerlisten til rådmannsstilling i Brønnøysund kommune skaper reaksjoner. Les…

les mer

Aksept for hemmelighold…

Sivilombudsmannen har 17. desember 2004 akseptert at praktiserende advokater som søker ordinære dommerembeter…

les mer

Delvis innsyn i rådmannens…

Avisa Hordaland har fått delvis medhold hos Fylkesmannen i Hordaland 14. november 2004 på sin klage…

les mer

Utsatt offentlighet for…

Stortinget vedtok i desember 2004 et nytt annet led?d i offentlighetsloven § 4 om utsatt…

les mer

Etterforskningsdokumenter…

Sivilombudsmannen har i sak 2004/2889 uttalt at offentlighetsloven gjelder for etterforskningsdokumenter…

les mer

Innsyn i skjenkerapport

Bergensavisen begjærte innsyn i en rapport om skjenking av alkohol på et serveringssted. Begjæringen…

les mer

Dokumentinnsyn i serverings-…

Fylkesmannen i Oppland imøtekommer 12. januar 2005 Gudbrandsdølen Dagningens (GD) klage og frigir hele…

les mer

Uformelle samlinger av…

Fylkesmannen i Hordaland gir Hordaland Folkeblad 16. november 2004 medhold i at lukkede, uformelle samlinger…

les mer

Offentlighet og evalueringsutvalget…

Lovavdelingen har i et notat av 20. januar 2005 vurdert spørsmål som reiser seg ved utlevering av dokumenter…

les mer

GD fikk innsyn i kirkestrid

Det har over tid pågått en bitter strid innen kirken i Skjåk kommune i Gudbrandsdalen. Ved ett tilfelle…

les mer

Innsyn i søkerliste til…

Gudbrandsdølen Dagningen og Norsk Presseforbund fikk medhold hos Sivilombudsmannen 18. mars 2005 på…

les mer

Referatforbud opphevet

Norsk Presseforbund klaget 22. mars 2005 på Oslo tingretts beslutning om begrensninger i referatoffentligheten…

les mer

Protester mot regelverket…

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund møtte 6. april 2005 Stortingets samferdselskomité, og…

les mer