Blogg

2021

januar

PFU oppsummert

Å manipulere et valg, uavhengig hvor gode hensikter man har, ble slått hardt ned på av PFU.

les mer

PFU-statistikken 2020

PFU-statistikken og et opptak av direktesendingen "Etikkåret 2020".

les mer

2020

desember

Bilder fra Facebook

Juss og etikk er ikke to sider av samme sak.

les mer

november

Kildevernet er absolutt

PFU er ikke i tvil: Kildevernet er absolutt. Det skal pressens kilder være helt trygge på.

les mer

Kontradiksjonsprinsippet

Retten til å bli hørt, kontradiksjonsprinsippet, er et viktig prinsipp, både i juss og etikk.

les mer

september

Podkast i PFU

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har vurdert sin første podkast.

les mer

august

Høstens første PFU-møte

13 saker behandlet, 6 medier felt.

les mer

juni

PFU oppsummert

Mediene har rett til å velge en vinkling. Det å belyse en sak på en bestemt måte vil ofte være nødvendig…

les mer

mai

Gråsoner i PFU

Å bli angrepet i mediene oppleves belastende for de aller fleste. Derfor er det viktig at den som blir…

les mer

april

Hvor mye må en klager…

Mange som klager til PFU er involvert i kritikkverdige forhold. Forhold pressen selvfølgelig skal omtale.…

les mer

mars

Et presseetisk skjønn

Regler kan være enkle å forholde seg til. Skjønn er vanskeligere.

les mer

Hva er journalistikk?

Mediene har rett til å informere om alt som skjer, det gjelder også omtale av produkter, tjenester,…

les mer

januar

Presseetikkens gjengangere

Året startet som fjoråret sluttet. Manglende opplysningskontroll og fravær av imøtegåelse topper…

les mer

Statistikken 2019: Synder…

Igjen er det «faktapunktet» 3.2 som mediene oftest blir felt på i PFU. Samtidig har PFU aldri mottatt…

les mer

2019

desember

Humor og satire i PFU

Kan man si hva som helst bare man kaller det humor og satire?

les mer

oktober

Annonser i PFU

Det er sjelden PFU vurderer innholdet i annonser, men det ble gjort av utvalget på onsdag.

les mer

september

Retten til å såre andre

De fleste av oss blir berørt av personlig kritikk. Man kan føle seg såret og krenket, men ofte vil…

les mer

Forholdet mellom medier…

PFU behandlet i sitt augustmøte flere klagesaker som gjaldt pressens innhenting og bruk av informasjon…

les mer

juni

PFU er ikke et smakspoliti

Det er mye man kan mislike av det man ser, hører og leser. Men det er som regel et stykke derifra til…

les mer

mai

Juss versus etikk

Alt som er lov, er ikke uten videre etisk holdbart.

les mer

PFU oppsummert

Ni saker ble behandlet i PFU-møte 30. april. Fire medier ble felt. Fem gikk fri.

les mer