Saker arkiv: 2021

2021

januar

Sak 121/20

Brudd på god presseskikk

Ronny Borge mot Saltenposten

Sak 130/20

Ikke brudd på god presseskikk

Nina Steinkopf mot Dagbladet

Sak 141A/20

Brudd på god presseskikk

Vatne Capital AS mot Finansavisen

Sak 141B/20

Kritikk

Solon Eiendom mot Finansavisen

Sak 159/20

Ikke brudd på god presseskikk

Amund Pettersen mot Romerikes Blad

Sak 171/20

Brudd på god presseskikk

Buheii Vindpark mot Agder Flekkefjord Tidene

Sak 205/20

Brudd på god presseskikk

Femur Bygg AS ved Odd Petter O. Leknes mot Helgelands Blad

Sak 192/20

Ikke brudd på god presseskikk

Kåre Løvstakken mot Helgelands Blad

Sak 177/20

Ikke brudd på god presseskikk

Rune Andreassen mot Sarpsborg Arbeiderblad

Sak 199/20

Brudd på god presseskikk

Per Magne Barmoen mot Hamar Arbeiderblad

Sak 191/20

Brudd på god presseskikk

NN mot Document.no