Saker arkiv: 2017

2017

august

Sak 080/17

Ikke brudd på god presseskikk

Sykehus Innlandet mot TV 2

Sak 111/17

Ikke brudd på god presseskikk

Petter O. Lind mot Den norske tannlegeforenings Tidende

Sak 078/17

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Universitas

Sak 141/17

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Stord24

Sak 110/17

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Dagbladet

Sak 109/17

Brudd på god presseskikk

Bufetat, region øst mot Hamar Arbeiderblad

Sak 065/17

Brudd på god presseskikk

Tore Sætre mot Glåmdalen

Sak 108/17

Brudd på god presseskikk

Vanja Grut mot Agderposten

Sak 090/17

Brudd på god presseskikk

Moss kommune mot Moss Avis

Sak 116/17

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Tvedestrandsposten