Saker arkiv: 2016

2016

mai

Sak 077/16

Ikke brudd på god presseskikk

Byggmestrenes Takseringsforbund mot Bergens Tidende

Sak 034/16

Ikke brudd på god presseskikk

Geir Are Jensen mot Avisa Nordland

Sak 042/16

Brudd på god presseskikk

Niels J.W. Wiig ved adv. Ronald Pedersen mot Moss Avis

Sak 102/16

Ikke brudd på god presseskikk

Magnus Arnesen mot Nettavisen

Sak 089AB/16

Brudd på god presseskikk

A: Arne Søberg ved adv. Liv Randi Dobloug B: Den Norske Frimurerorden ved adv. Liv Randi Dobloug mot Hamar Arbeiderblad

Sak 082/16

Brudd på god presseskikk

Vegard Stokke mot Opdalingen

Sak 094/16

Kritikk

Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten) mot Aftenposten

Sak 056/16

Brudd på god presseskikk

(NN) mot Birkenes Avisa

Sak 046/16

Ikke brudd på god presseskikk

(NN) mot Trønder-Avisa

Sak 003/16

Ikke brudd på god presseskikk

(NN) mot Finnmarken