Saker arkiv: 2014

2014

mars

Sak 036/14

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Sigrun Pedersen på vegne av klient mot TV 2

Sak 019/14

Ikke brudd på god presseskikk

Metro Tours LTD v. Bjørn J. Sjursen mot Haugesunds Avis

februar

Sak 341/13

Brudd på god presseskikk

Q-Park v. adm.dir. John Lien mot Dine Penger

Sak 281/13

Ikke brudd på god presseskikk

Julianne Oseth mot Verdens Gang

Sak 321/13

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Max Henrik Jespersen p.v.a. Schrøder Eiendom AS og Morten Schrøder mot Dine Penger

Sak 326/13

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Saltenposten

Sak 327/13

Brudd på god presseskikk

Mette Mikkelsen mot Verdens Gang

Sak 257/13

Kritikk

Advokat Hans Marius Graasvold p.v.a. Waleed Ahmed mot NA24

Sak 333/13

Brudd på god presseskikk

Bjørn Funder Halldal mot TV 2

Sak 342/13

Brudd på god presseskikk

Q-Park v. adm.dir. John Lien mot Verdens Gang

Sak 006/14

Brudd på god presseskikk

Svein Magne Olsen mot Stavanger Aftenblad

Sak 007/14

Ikke brudd på god presseskikk

Per Velde mot Haugesunds Avis

Sak 013/14

Brudd på god presseskikk

Jens Martin Kristensen mot Namdalsavisa

Sak 017/14

Brudd på god presseskikk

Hurtigruten ASA v. Stein Lillebo mot Østhavet

januar

Sak 286/13

Ikke brudd på god presseskikk

Liv Tone Tendenes mot facebook-kommentarer), TV 2

Sak 287/13

Ikke brudd på god presseskikk

Futuro Rio ved daglig leder Tom Dybwad mot TV 2

Sak 316/13

Ikke brudd på god presseskikk

Marlene Imre mot Namdalsavisa

Sak 320/13

Brudd på god presseskikk

NN mot Brønnøysunds Avis

Sak 335/13

Brudd på god presseskikk

Allskog SA ved næringspolitisk sjef Jarle E. Holberg mot Aftenposten

Sak 345/13

Kritikk

Fred Lyngmyr mot Telemarksavisa

Sak 173/13

Brudd på god presseskikk

Ingrid Lileng Westberg mot Demokraten