Saker arkiv: 2014

2014

juni

Sak 096/14

Ikke brudd på god presseskikk

Normak AS v. Igor Pancevski mot TV 2

Sak 114/14

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Agderposten

Sak 116/14

Brudd på god presseskikk

Narvik kommune ved Per Jakobsen, Enhetsleder IT Drift og utvikling mot Fremover

Sak 005/14

Ikke brudd på god presseskikk

Rolf Erik Hanssen mot Fri Tanke

Sak 093/14

Ikke brudd på god presseskikk

Marte Rognerud mot Bergens Tidende