Saker arkiv: 2009

2009

april

Sak 247/08

Brudd på god presseskikk

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), v. kommunikasjonsdirektør Kjetil Hillestad mot NRK

Sak 017/09

Ikke brudd på god presseskikk

Tom Christophersen mot Varingen

Sak 037/09

Brudd på god presseskikk

EWOS og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) mot TV 2

Sak 039/09

Brudd på god presseskikk

Poppe & Co Eiendomsmegling AS, v. styreleder i Poppe & Co Holding AS, Jørn Terje Kristensen mot Dagens Næringsliv

Sak 067/09

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Bjørn Stordrange p.v.a. Vitaelab AS mot NRK

Sak 068/09

Ikke brudd på god presseskikk

Frantz Holmstrøm mot Saltenposten

Sak 080/09

Brudd på god presseskikk

Barneverntenesta i Forsand kommune, v. barnevernsleiar Merete Henriksen mot Strandbuen