Saker arkiv: 2005

2005

november

Sak 166/05

Brudd på god presseskikk

Sykehuset Østfold HF v. adm. dir. Ulf Ljungblad mot Fredriksstad Blad

Sak 161/05

Kritikk

GlaxoSmithKline AS v. adm. dir. Åge Nærdal mot Dagens Næringsliv

Sak 160/05

Ikke brudd på god presseskikk

Rogaland politidistrikt v. politimester Olav Sønderland mot TV 2

Sak 159/05

Brudd på god presseskikk

NN mot Tromsø

Sak 144/05

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Finnmarken

Sak 131/05

Ikke brudd på god presseskikk

Christen Krogvig mot Monitor (www.magasinet-monitor.net)

Sak 125/05

Kritikk

World Water Ways AS v. styreleder Stein Søyland mot Økonomisk Rapport

Sak 193/05

Kritikk

Advokat Odd A. Drevland pva. klient mot Bergensavisen

Sak 182/05

Ikke brudd på god presseskikk

Bjørn Grønningen mot Stavanger Aftenblad

Sak 174/05

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Per Danielsen mot Kapital

Sak 170/05

Kritikk

Odd Kalsnes mot Gjesdalbuen