Saker arkiv: 2001

2001

desember

Sak 180/01

Ikke brudd på god presseskikk

Svein Olsen mot Fjordenes Tidende

Sak 181/01

Brudd på god presseskikk

CLS Norden AS, v. adm. dir. Sigbjørn Slåtten mot Hordaland

Sak 184/01

Kritikk

Troms Fylkeskommune, Barne- og ungdomstjenesten v. Tormod Aasland mot Troms Folkeblad

Sak 188/01

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Halvard Helle (p.v.a. klient), Advokatfirmaet Staff mot Hallingdølen

Sak 190/01

Ikke brudd på god presseskikk

NN m. fl. mot Innherreds Folkeblad

Sak 194/01

Brudd på god presseskikk

Høgskolen i Østfold v. høgskoledir. Wiktor Tvete og personaldir. Birgitta Næss mot Fredrikstad-Avisa Demokraten

Sak 122/01

Ikke brudd på god presseskikk

Inger Cecilie Stridsklev mot Krigsinvaliden

Sak 166/01

Brudd på god presseskikk

NN mot Finnmark Dagblad

Sak 170/01

Ikke brudd på god presseskikk

Jarle Synnevåg mot Aftenposten

Sak 172/01

Ikke brudd på god presseskikk

Politiets Fellesforbund, v. Egil Haaland mot TV 2

Sak 175/01

Ikke brudd på god presseskikk

Ståle Støen mot Folldals Marked

Sak 176/01

Ikke brudd på god presseskikk

Kjetil Hanssen mot Ságat