Saker arkiv: 2001

2001

august

Sak 081/01

Ikke brudd på god presseskikk

Regnbuen skole v. styreleder Finn Henrik Friis Larsen mot Skolefokus

Sak 099/01

Ikke brudd på god presseskikk

The Arctic Challenge AS v. pressesjef Lars Antonsen mot Dagens Næringsliv

Sak 100/01

Brudd på god presseskikk

Håkon Stang mot Halden Arbeiderblad

Sak 103/01

Ikke brudd på god presseskikk

Capa AS v. Per Andreas Vogt og Carsten Vogt mot Dagens Næringsliv

Sak 104/01

Brudd på god presseskikk

Adv. Morten Steenstrup (p.v.a. Even J. Jordal) Adv.firma Steenstrup Stordrange mot Kapital

Sak 107/01

Brudd på god presseskikk

NN mot Akershus Amtstidende

Sak 108/01

Brudd på god presseskikk

Einride Berg mot Tromsø

Sak 109/01

Brudd på god presseskikk

Advokat Hanne S. Torkelsen p.v.a. klienter mot Møre

Sak 117/01

Brudd på god presseskikk

Rolf S. Grønn mot Aftenposten

Sak 118/01

Brudd på god presseskikk

Aon Grieg AS v. Rolf Monsen mot Finansmagasinet

Sak 032/01

Brudd på god presseskikk

Frank Wassdahl mot Kapital

Sak 049/01

Ikke brudd på god presseskikk

Tromsø Håndballklubb v. leder Sture Flaaten mot Tromsø

Sak 074/01

Brudd på god presseskikk

Burkhard Herrmann m.fl. mot Øksnesavisa

Sak 076/01

Kritikk

NN mot TV 2

Sak 082/01

Brudd på god presseskikk

NSB BA, v. informasjonssjef Svein Ringstad mot NRK

Sak 083/01

Brudd på god presseskikk

Human-Etisk Forbund, v. infosjef Jens Brun-Pedersen mot Barne- og ungdoms-avdelingen, NRK