Saker arkiv: 1998

1998

april

Sak 98-038

Ikke brudd på god presseskikk

Dønna Arbeiderparti, v. leder Bård A. Berg, mot Helgeland Arbeiderblad

Sak 98-045

Ikke brudd på god presseskikk

Kari Agerup, mot Demokraten

Sak 97-112

Ikke brudd på god presseskikk

Martin Furseth mot Nettavisen

Sak 98-013

Ikke brudd på god presseskikk

Eivind Bjering mot Farsunds Avis

Sak 98-018

Brudd på god presseskikk

Carsten Dybevig mot Halden Arbeiderblad

Sak 98-028

NN mot Dølen

Sak 98-033

Ikke brudd på god presseskikk

Ivar Knudtson mot Rana Blad