Saker arkiv: 1997

1997

mars

Sak 96-160

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Tønsbergs Blad

februar

Sak 96-176

Brudd på god presseskikk

Stig Holmstrøm mot Bygdebladet

Sak 96-174

Brudd på god presseskikk

Inter Nor Stord Hotell, v. driftsdir. Jan Atle Solheim og hovedtillitsvalgt Eli-Johanne Lillejord mot Haugesunds Avis

Sak 96-171

Ikke brudd på god presseskikk

Solborg Folkehøgskole, v. rektor Olav Kjetilstad mot Vårt Land

Sak 96-166

Brudd på god presseskikk

NN mot Verdens Gang

Sak 96-104

Brudd på god presseskikk

NN mot Nordlands Framtid

Sak 96-135

Ikke brudd på god presseskikk

Helse- og sosialsjef Margaret Eide mot Dagbladet

Sak 96-165

Ikke brudd på god presseskikk

Nordland fylkeskommune v. fylkesrådmann Paul Bakke mot Nordlandsposten

Sak 96-170

Ikke brudd på god presseskikk

Vest-Agder Sentralsykehus v. direktøren mot Dagbladet

januar

Sak 96-172

Brudd på god presseskikk

Øystein Graver mot Golfentusiasten

Sak 96-163

Ikke brudd på god presseskikk

MBD-foreningen v. nestleder Knut Hallvard Bronder mot Dagbladet

Sak 96-159

Ikke brudd på god presseskikk

Lars Hansen mot Nordlys

Sak 96-156

Brudd på god presseskikk

Adv. Tore Skåltveit (p.v.a. klient) mot Driva

Sak 96-148

Ikke brudd på god presseskikk

Oslo Private Gymnasium v. adv. Jan Endresen mot Skolefokus

Sak 96-141

Ikke brudd på god presseskikk

Norges Døveforbund v. gen. sekr. Svein Arne Peterson mot Verdens Gang

Sak 97-117

Ikke brudd på god presseskikk

Lauritz Godøy mot TV-Romsdal