Saker arkiv: 1995

1995

oktober

Sak 95-060

Ikke brudd på god presseskikk

Prof. Anders Johansen mot Dagbladet

Sak 95-072

Ikke brudd på god presseskikk

Forsvarsmuseet mot Nordlandsposten

Sak 95-109

Ikke brudd på god presseskikk

Ordfører Ann-Marit Sæbønes mot Kommunal Rapport

Sak 95-116

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Per Sørum (p.v.a. klient) mot Adresseavisen

Sak 95-126

Ikke brudd på god presseskikk

Lars E. Gleditsch mot Lokalavisen Tønsberg

Sak 95-129

Brudd på god presseskikk

Arkimandrit Johannes Johansen mot Oppland Arbeiderblad

Sak 95-130

Ikke brudd på god presseskikk

Petter Samuelsen mot Lokalavisen Tønsberg

Sak 95-139

Brudd på god presseskikk

Lege Tore Sætersdal mot Gudbrandsdølen Dagningen