Saker arkiv: 1995

1995

september

Sak 95-064

Brudd på god presseskikk

Adv. Susie Bergstrand p.v.a. klient mot Arbeiderbladet

Sak 95-040

Ikke brudd på god presseskikk

Norsk Aller A/S v. dir. Tom E. Søgård mot Adresseavisen

Sak 95-134

Ikke brudd på god presseskikk

Karl og Lillian Belland mot Farsunds Avis

Sak 95-114

Ikke brudd på god presseskikk

Ivar Larsen mot Klassekampen

Sak 95-107

Ikke brudd på god presseskikk

Geir Gisnås pva. berørte parter mot Rana Blad

Sak 95-105

Ikke brudd på god presseskikk

Svein H. Antonsen mot Verdens Gang

Sak 95-101

Ikke brudd på god presseskikk

Gunnleif Strige mot Finnmarken

Sak 95-100

Brudd på god presseskikk

Adv. Trond S. Paulsen (p.v.a. klient) mot Kapital

Sak 95-098

Brudd på god presseskikk

Adv. Steingrim Wolland p.v.a. klient mot Akershus Amtstidende

Sak 95-095

Ikke brudd på god presseskikk

Trygderetten (formann Sigurd Birkelund) v. adv. Christian B. Hjort mot Aftenposten