Saker arkiv: 1995

1995

august

Sak 95-023

Kritikk

Arve Eie mot Moss Dagblad

Sak 95-074

Brudd på god presseskikk

Unn Søiland Dale v. adv. Øyvind Hagelund, mot Aftenposten

Sak 95-075

Brudd på god presseskikk

Trond Harridsleff mot Moss Avis

Sak 95-076

Brudd på god presseskikk

Trond Harridsleff mot Moss Dagblad

Sak 95-082

Ikke brudd på god presseskikk

Arne Birger Silnes mot Sunnmørsposten

Sak 95-084

Ikke brudd på god presseskikk

Radio Askim v. styreleder Kjell A. Sporsheim mot Øvre Smaalenene

Sak 95-091

Ikke brudd på god presseskikk

Sara Lind mot Harstad Tidende

Sak 95-097

Ikke brudd på god presseskikk

Svein Lillebø mot Firda

Sak 95-115

Brudd på god presseskikk

Reidar Skaug Høymork mot Gudbrandsdølen Dagningen