Saker arkiv: 1995

1995

juni

Sak 95-021

Brudd på god presseskikk

SOS Rasisme v. Kjell Børge Øgård mot Verdens Gang

Sak 95-036

Ikke brudd på god presseskikk

Frogn kommune v. rådmann Svanhild Larsen mot Akershus Amtstidende

Sak 95-052

Brudd på god presseskikk

Unge Høyres Landsforbund v. André Støylen mot Dagbladet

Sak 95-055

Ikke brudd på god presseskikk

Voss kommune v. teknisk sjef Ola Folkestad mot Hordaland

Sak 95-059

Brudd på god presseskikk

Roald Moi mot Rogalands Avis

Sak 95-071

Ikke brudd på god presseskikk

Mona Eriksen Bae mot Lofotposten