Saker arkiv: 1992

1992

august

Sak 92-090

Brudd på god presseskikk

Buskerud fylkeskommune v/fylkesordføreren mot Morgenbladet

Sak 92-071

Brudd på god presseskikk

Hålogaland lagmannsrett mot NRK

Sak 92-085

Brudd på god presseskikk

Initiativretten m/samtykke fra den omtalte personen mot Verdens Gang

Sak 92-092

Brudd på god presseskikk

Initiativretten/PFU mot Adresseavisen

Sak 92-093

Brudd på god presseskikk

Oslo politikammer v/Ellen Holager Andenæs mot Dagbladet

Sak 92-075

Ikke brudd på god presseskikk

Rolf Vossgård mot Dagbladet

Sak 92-094

Brudd på god presseskikk

Initiativretten (PFU) mot Verdens Gang

Sak 92-111

Ikke brudd på god presseskikk

J.C.W. Ivarson mot Rogalands Avis

Sak 92-109

Ikke brudd på god presseskikk

J.C.W. Ivarson mot Stavanger Aftenblad

Sak 92-113

Ikke brudd på god presseskikk

Olav Riste mot Aftenposten

Sak 92-102

Ikke brudd på god presseskikk

Alfred Olsen, Folkets Motstandsbevegelse, Det kr. alternativet mot Dagbladet

Sak 92-100

Ikke brudd på god presseskikk

Skedsmo Høyres Pensjonistforening v/Henning Nordahl mot Arbeiderbladet

Sak 92-098

Ikke brudd på god presseskikk

Paal Konow mot Dagens Næringsliv

Sak 92-061

Ikke brudd på god presseskikk

Porsgrunn kommune, rådmannen mot Porsgrunns Dagblad

Sak 92-059

Brudd på god presseskikk

Leif Lorentzen mot Dagbladet

Sak 92-055

Brudd på god presseskikk

Vigdis Yran Dale mot Østlands-Posten

juni

Sak 92-074

Ikke brudd på god presseskikk

Vannsengspesialisten Norge A/S mot Budstikka

Sak 92-057

Ikke brudd på god presseskikk

Troms Lærerlag mot Nordlys

Sak 054/92

Brudd på god presseskikk

Atle Hagtun mot Harstad Tidende

Sak 92-044

Ikke brudd på god presseskikk

Synnøve M. Karoliussen mot Dagbladet

Sak 92-043

Ikke brudd på god presseskikk

Synnøve M. Karoliussen mot Telemark Arbeiderblad