Tilbake til "Slik klager du til PFU"

Behandling av klagen i PFU

Før behandlingen i utvalget, utarbeider sekretariatet et saksdokument som inneholder et sammendrag av det påklagede forhold og de utvekslede tilsvar, samt forslag til uttalelse, det vil si en innstilling.

På bakgrunn av det skriftlige materialet formulerer utvalget en uttalelse som konkluderer med «brudd» eller «ikke brudd» på god presseskikk. I noen tilfeller kan en uttalelse konkludere med at forholdet er kritikkverdig.

Etter at utvalget har avgitt sin uttalelse, får partene tilsendt saksdokumentet.

Er det enkelte ord og utrykk du har behov for å få forklart? Sjekk ut vår ordliste.

Her kan se hvem som sitter i PFU her.

OVERFØRING

Fagbladet Journalisten velger alltid ut tre saker fra hvert møte til direkte overføring på journlisten.no.

Det er imidlertid opp til klager om man ønsker saken overført eller ikke. Sekretariatet tar derfor alltid kontakt med klager i de sakene det er aktuelt for å høre om man godtar at behandlingen av saken overføres direkte.

OFFENTLIGGJØRING

Når det foreligger en «fellende» eller «kritisk»  uttalelse, plikter publikasjonen/mediet å offentliggjøre denne snarest, på et godt synlig sted i publikasjonen eller i relevant sendetid.
Sammendraget av saken kan behandles på vanlig journalistisk måte, men selve uttalelsen («Pressens Faglige Utvalg uttaler») skal offentliggjøres i sin helhet.

Der PFU finner dette nødvendig, lages en egen radio- eller fjernsynsversjon tilpasset disse mediers egenart. I forbindelse med publiseringen skal det i trykte medier og i fjernsyn benyttes en fast PFU vignett.

Klager kan be om anonym behandling dersom man ønsker dette. Spørsmålet vil da behandles av  utvalget.

PFU-BASEN

Etter behandlingen er ferdig legges sammendraget med klage og tilsvarsrunde og PFUs uttalelse offetnlig tilgjengelig i PFU-basen. Her kan du se de fleste saker som har vært behanldet siden 1991 og frem ti i dag.

Ta en titt på de sakene som har vært behandlet her.

Tilbake til "Slik klager du til PFU"