Tilbake til "Slik klager du til PFU"

Anonymitet

Dersom du ønsker anonym behandling, kan du be om dette i klagen.

Det er et mål for PFU å ha størst mulig åpenhet, men anonymitet vil bli innvilget når det er gode grunner for det. Det innklagede medium, sekretariatet og utvalget må alltid vite hvem som klager og hvem som er direkte berørt av den påklagede publiseringen.

I de tilfeller der en offentliggjøring vil kunne krenke privatlivets fred eller på annen måte krenke klagers legitime interesser, kan utvalget bestemme at uttalelsen ikke skal offentliggjøres. Utvalget kan også bestemme at uttalelsen skal offentliggjøres på en slik måte at klagerens navn holdes utenfor (anonymisering).

Er du usikker på noe, ring oss på 22 40 50 40 eller send oss en e-post.

Tilbake til "Slik klager du til PFU"