PFUs møtedatoer i 2017 (og 2018)

Pressens Faglige Utvalg (PFU) møtes én gang i måneden.

Møtedatoer for 2018

Tirsdag 23. januar
Tirsdag 27. februar
Torsdag 22. mars
Tirsdag 24. april
Tirsdag 29. mai
Tirsdag 19. juni
Tirsdag 28. august
Tirsdag 25. september
Tirsdag 30. oktober
Tirsdag 27. november
Tirsdag 18. desember

Møtene foregår som regel i Rådhusgata 17 i Oslo sentrum, like ved Kvadraturen.

Åpne møter

Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.

De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til sekretariatet i PFU minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Fagbladet Journalisten overfører også behandlingen av tre saker live på sitt nettsted. Les mer om det her.

Anonym behandling

I noen tilfeller har klager søkt om anonymitet og fått innvilget dette, da vil saken bli behandlet for lukkede dører.

 

Ingen undersider er lagt til.