Ulf Tjåland mot Bergensavisen

PFU-sak 92-127


SAMMENDRAG:
Bergensavisen hadde 12. juni 1992 et førstesideoppslag med titlene: «Streikelederen fant hagen full av boss: FpU-topp politianmeldt» . Teksten lyder: «Streikeleder Ivar J. Teigen (innfelt) har politianmeldt bystyremedlem og FpU-leder Ulf Tjåland (klageren, sekr. bemerkning). – Tjåland og hans FpU-venner fylte hagen min med boss natt til i går. De har også terrorisert familien med telefon-oppringninger midt på natten, hevder streikelederen. Ulf Tjåland har reist til Italia og har ikke vært tilgjengelig for kommentar.» Avisen bringer et bilde av klageren.

Inne i avisen var det en artikkel med tittelen «-FpU-leder hev boss i hagen min» . Ingressen lyder: «-Jeg er forbanna på FrP-ungdommene som i natt satte fra seg bossesekker i hagen min. Senere på natten ringte bystyremedlem og FpU-leder Ulf Tjåland. Han fortalte om bosset, sier streikeleder Ivar J. Teigen.» I brødteksten heter det at Teigen er ikke i tvil om at det er FrP-ungdommen som står bak ugjerningen. Han fastslår at ungdommen som ringte ham midt på natten, var FPU-leder. – Jeg har sittet lenge nok i bystyret til å kjenne igjen stemmen hans, sier Tjåland til avisen.

Avisen fastslår at «Verken Ulf Tjåland eller FrPs kontor var i går tilgjengelig for en kommentar.»

Artikkelen er ledsaget av et bilde av plastposer med søppel som er plassert i Teigens hage. I tillegg bringer avisen et portrett av klageren, med følgende bildetekst: «ANMELDT: FrP-ungdommer med bystyrerepresentant Ulf Tjåland i spissen, er anmeldt til politiet for å ha tømt boss i streikelederens hage.»

13. juni 1992 , daget etter, hadde avisen en artikkel med tittelen «FpU-leder var i Oslo». Her tilbakeviser klageren påstandene i den påklagede artikkelen. Ingressen lyder: «- Det er drøye
påstander Ivar J. Teigen kommer med. Jeg vet ikke hvem som har lagt fra seg boss i hagen hans. Den aktuelle natten var jeg på båttur i Oslo-fjorden, sier FpU-leder Ulf Tjåland.»

Under mellomtittelen «ikke anmeldt» heter det i brødteksten: «- Jeg har ikke noe usnakket med Ulf Tjåland, men jeg har anmeldt bosstømmingen hjemme i hagen min, sier Ivar J. Teigen. Ugjerningen natt til torsdag karakteriserer streikelederen som politisk lavmål. Så lenge streiken varer, vil han ikke snakke med FpU. – Vi er i streik, og jeg har nok å gjøre, sier Ivar J. Teigen.»

Under tittelen «Sjokkert over boss-anklager» uttaler Fremskrittspartiets leder Carl I. Hagen at han er sjokkert over beskyldningen streikelederen har rettet mot navngitte FpU-medlemmer.

KLAGE OG TILSVARSRUNDE
Klageren benekter at det han som står bak søppeltømmingen og de plagsomme telefonene, og han viser til at han i det aktuelle tidsrommet var i Oslo. Natten hvor søppeltømmingen fant sted var på båttur på Oslofjorden, noe han har flere vitner på.

Klageren opplyser at han har fått informasjon om at det var tre studenter som plasserte avfallet i Teigens hage, og klageren oppgir et telefonnummer til en navngitt person som angivelig kan bekrefte dette.

Klageren oppgir å ha kontaktet streikelederen, som benekter å ha politianmeldt klageren for terror eller søppeltømming. Han har angivelig heller aldri uttalt dette til BA, og har overhodet ikke snakket med BA om saken.

Klageren anfører videre at den aktuelle journalisten visste eller burde ha visst at klageren ikke kunne ha utført søppeltømmingen. Ved partikontoret fikk han nemlig (uriktig) opplyst at klageren var reist til Italia.

Bergensavisen opplyser at to navngitte medarbeidere oppholdt seg på streikelederens kontor torsdag 11. juni. Både streikelederen og flere andre opplyste da at han ble plaget av nattlige telefoner. Streikelederen opplyste også uoppfordret at det var tømt søppel i hagen hans, og at han visste hvem som hadde gjort det og hadde meldt klageren til politiet. Den aktuelle journalisten gjorde et forsøk på dagtid på å komme i kontakt med klageren. Kveldsdesken gjorde et nytt forsøk, og partikontoret opplyste da at klageren var på vei til Italia. Dette ble omtalt i artikkelen.

Da journalisten neste dag fikk tak i klageren, slo Bergensavisen opp klagerens reaksjon på streikelederens anklage.

Journalisten som skrev artikkelen har kontaktet streikelederen etter at Bergensavisen mottok kopi av klagen til PFU. Streikelederen vedkjenner seg innholdet og bekrefter at han er korrekt sitert. Han bekrefter at han opplyste at saken var anmeldt, men han opplyser nå at saken likevel ikke var anmeldt skriftlig og heller ikke ble anmeldt senere. På denne bakgrunn foreslår redaktør Olav Terje Bergo at klagen trekkes.

Klageren svarer at også han har vært i kontakt med streikelederen som påstås å opprettholde sitt tidligere svar til klageren. Streikelederen benekter i følge klageren at han har beskyldt klageren for å ha drevet/organisert telefonsjikane eller tømt søppel i hagen til streikelederen.

Klageren peker på at hans imøtegåelse er gitt svært liten plass sammenlignet med førstesideoppslaget dagen før. Imøtegåelsen innebærer heller ingen unnskyldning fra streikelederen eller fra Bergensavisen. Artikkelen med imøtegåelsen inneholder også uttalelser fra streikelederen som etter klagerens mening reduserer virkningen av imøtegåelsen.

Avisen fastholder tidligere synspunkter. Redaktør Olav Terje Bergo viser til at avisen har hatt en samtale med «streikegeneralen» som bekrefter avisens fremstilling av saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
I den påklagede reportasjen fremsetter Bergensavisen sterke beskyldninger mot et navngitt bystyremedlem fra Fremskrittspartiet. Hverken i den påklagede artikkelen eller i avisens tilsvar kan avisen vise til en dokumentasjon av den karakter man må kunne forlange når så sterke beskyldninger fremsettes. For eksempel bygger streikelederen som er kilden for beskyldningene, sine uttalelser på en anonym telefonoppringing, avisen har ikke vært i kontakt med den navngitte bystyrerepresentanten og har heller ikke fått noen bekreftelse fra politiet på at saken er anmeldt.

At avisen senere bringer et intervju med klageren, retter ikke opp det forhold at avisen foran publiseringen av den påklagede artikkelen, ikke har oppfylt den journalistiske undersøkelsesplikt som fremgår av Vær varsom-plakatens punkt 4.1 hvor det heter: «Vær kritisk i valg av kilder og kontroller at opplysningene som gis og uttalelser som gjengis er korrekte.»

At streikegeneralen fikk fylt søppel i haven, var naturlig å omtale. Men utvalget vil understreke den journalistiske hovedregel at den som utsettes for et angrep eller blir gjenstand for beskyldninger, skal få komme til orde med sin versjon av saken i samme avisutgave som angrepet fremsettes. På bakgrunn av den mangelfulle dokumentasjon avisen hadde, burde denne hovedregel ikke vært fraveket. Tvert imot burde avisen gjort ytterligere anstrengelser for å få klageren i tale før beskyldningene ble rettet mot en navngitt person.

Bergensavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 15. desember 1992
Johan O. Jensen,
Inger Bentzrud, Per Edgar Kokkvold, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Gunhild Støver, Inge Lønning