NN mot Telen

PFU-sak 389/14


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Pressens Faglige Utvalg har kommet fram til at Telen brøt god presseskikk i forbindelse med omtale av en barnevernssak. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.» Utvalget viser i denne saken også til plakatens punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Pressens Faglige Utvalg har ved flere anledninger understreket medienes plikt til å utvise stor varsomhet når barn omtales i tilknytning til barnevernssaker. Mediene bør i størst mulig grad sørge for å anonymisere den svakeste part, nemlig barnet, i slike saker.

Oslo 30. mars 2016

Alf Bjarne Johnsen,Alexandra Beverfjord, Tone Angell Jensen, Øyvind Brigg, Camilla Serck-Hanssen, Reidun Førde