Svein-Erik Edvartsen ved advokat John Christian Elden mot TV 2

PFU-sak 266/17


SAMMENDRAG:

 

TV 2 publiserte lørdag 30. september 2017 en nettartikkel med tittelen «Edvartsen kobles til flere falske eposter sendt fra privat villa på Kongsvinger». Artikkelen var illustrert med et bilde av tidligere fotballdommer Svein-Erik Edvartsen, og i bildeteksten sto det:

 

«SPORET: En rekke anonyme og offisielle eposter kobler Svein-Erik Edvartsen til en og samme IP-adresse på Kongsvinger, der den avskjedige dommeren nå bor. Det samme gjør to tipseposter sendt anonymt til TV 2.»

 

I ingressen ble det vist til det som skal være innholdet i noen av epostene:

 

«Anonyme eposter sporet til Svein-Erik Edvartsen slakter Terje Hauge og oppfordrer media til å ‘ta’ dommersjefen.»

 

I brødteksten ble det innledningsvis opplyst at Edvartsen er i konflikt med sin tidligere arbeidsgiver, Norsk Fotballforbund (NFF):

 

«Edvartsen saksøker nå Fotballforbundet i et forsøk på å få tilbake jobben både som dommer og seksjonsleder.»

 

Det fremgikk at tvisten havner i tingretten, og at NFF skal sitte med «en rekke bevis» i saken:

 

«Blant disse er fire anonyme eposter som alle er koblet direkte til Edvartsens private IP-adresse. Felles for dem er at de roser Edvartsen, samtidig som de kritiserer en rekke NFF-topper og dommersjef Terje Hauge.»

 

TV 2 skrev også:

 

«TV 2 vet at Fotballforbundet med sikkerhet har sporet disse til eksdommerens villa på Kongsvinger, alt ved hjelp av en IP-adresse. Villaen ble kjøpt da Edvartsen flyttet fra Hamar til Kongsvinger på sensommeren i fjor.

Også TV 2 sitter på to anonyme eposter sendt fra den samme adressen, sporet av et firma som spesialiserer seg i digital datalagring. Dermed matcher IP-adressene fra totalt seks anonyme eposter med hverandre.»

 

De to epostene ble gjengitt nederst i artikkelen anonymt (navn på avsender var fjernet av TV 2).

 

I brødteksten het det dessuten:

 

«TV 2 vet at NFF i tillegg har knyttet flere eposter Edvartsen har sendt i eget navn til den samme IP-adressen. (…)»

 

«TV 2 vet at IP-adressen det er snakk om er eid av Telenor/Canal Digital og lokalisert på Kongsvinger.

I NFF-epostene – sendt i eget navn – bestiller 38-åringen IKT-utstyr til tre av sine ansatte. Edvartsen skal i et møte med NFF på Thon Hotel Opera for to uker siden bekreftet å ha sendt disse.»

 

Det fremgikk at Edvartsen var kontaktet via sin advokat:

 

«Edvartsens advokat John Christian Elden har ikke ønsket å kommentere saken før TV 2 utleverer all informasjon knyttet til epostene og IP-sporingen av disse, samt hvilket firma som har utført jobben og rapporten som er skrevet. Kravet er ikke er imøtekommet.»

 

TV 2 refererte (og lenket til) hva Edvartsen hadde uttalt til VG:

 

«Edvartsen hevder overfor VG at han ikke kan ha befunnet seg på Kongsvinger i de aktuelle tidsrommene, og at lokale forhold har påvirket IP-adressen hans. (…)»

 

«– Jeg kan bevise at det er helt umulig at jeg har vært pålogget IP-adressen som disse e-postene har blitt sendt fra på disse tidspunktene. Den ene datoen var jeg blant annet på påskeferie, sa Edvartsen til VG for to uker siden.»

 

I artikkelen var det også publisert en faksimile av et bilde av Edvartsen på trening, hentet fra hans Instagram-konto. I bildeteksten til sto det:

 

«IVRIG I SOSIALE MEDIER: Svein-Erik Edvartsen har postet innlegg på både Facebook og Instagram som NFF hevder kobler ham til sending av anonyme eposter.»

 

Også andre momenter NFF mener taler til fordel for deres syn i saken ble gjengitt i artikkelen, blant annet at «det er påfallende at dommernes navn gjennomgående er skrevet feil i epostene», samt navnestandarden på avsenderen, og hva som står i emnefeltet til epostene.

 

 

Fredag 3. november 2017 publiserte TV 2 en ny nettartikkel om konflikten mellom NFF og Edvartsen, under tittelen «Bekrefter at NFF er saksøkt i Edvartsen-saken». Også denne artikkelen var illustrert med et bilde av Edvartsen. I ingressen sto det:

 

«Den avskjedigede fotballdommeren har sendt stevning til NFF og saksøker nå sin tidligere arbeidsgiver for feilaktig avskjedigelse.»

 

I brødteksten ble det opplyst at Edvartsen «den siste tiden har blokkert en rekke sentrale personer i media og i NFF på Twitter og Facebook». Det fremgikk at TV 2 hadde forsøkt å kontakte Edvartsen:

 

«Edvartsen har ikke svart på TV 2s spørsmål om blokkeringene, eller svart på om disse har sammenheng med søksmålet som nå er levert.»

 

Videre ble det referert til at Edvartsens advokat, John Christian Elden, har bekreftet at søksmål er sendt, og det ble sitert hva Elden har uttalt til VG:

 

«– I stevningen bestrider vi avskjeden, krever erstatning, samt at Edvartsen gjeninnsettes i stillingen som seksjonsleder i NFF. Vi har varslet at vi kommer tilbake med en vitneliste senere, og har i tillegg lagt ved relevant skriftlig bevismateriale både i den forutgående dommerkonflikten og seksjonslederkonflikten. De sakene henger sammen, for vi oppfatter det slik at noen har hatt en agenda om å fjerne Edvartsen.»

 

I artikkelen, under mellomtittelen «Krever jobben tilbake», ble også bakgrunnen for rettssaken omtalt:

 

«Den tidligere toppdommeren ble avskjediget på dagen i NFF 12. september i år. Sammen med sin advokat John Christian Elden har han varslet at de rettslig vil forfølge en oppsigelse de mener er totalt urimelig.

Edvartsen mistet umiddelbart vervet både som seksjonsleder for samfunnsansvar i Norges Fotballforbund, samt retten til å dømme fotballkamper, for snart to måneder siden.

Fotballforbundet hevder på sin side at de sitter på en rekke bevis som er tilstrekkelige til å vinne en rettssak. Blant disse er fire anonyme eposter som alle er koblet direkte til Edvartsens private IP-adresse. TV 2 vet at Fotballforbundet med sikkerhet har sporet disse til eksdommerens bolig på Kongsvinger.»

 

I denne sammenheng het det også:

 

«Edvartsen-advokat Elden har hele tiden vært tydelig på at de krever 38-åringen gjeninnsatt i jobben og vil ta NFF til retten for å kreve dette.»

 

I artikkelen het det for øvrig også at Edvartsen nå går «til samtidig angrep på NFF på en rekke fronter». TV 2 skrev:

 

«Fra før har Elden varslet av han vil ta kommunikasjonsdirektør Graff til retten for uttalelser han har kommet med i saken. I tillegg har Elden varslet at han vil klage TV 2 inn til Pressens faglige utvalg for påstander om falske eposter sendt fra Edvartsens bolig på Kongsvinger.»

 

 

Lørdag 10. mars 2018 publiserte TV 2 nok en artikkel knyttet til saken mellom NFF og Edvartsen. Artikkelen hadde tittelen «NFF: – Ansatte har reagert på å bli kontaktet direkte av Edvartsen».

 

Hovedbildet var av Edvartsen, og i ingressen sto det:

 

«Kjente norske fotballprofiler skal ha reagert kraftig på ordlyden i Svein-Erik Edvartsens personlige vitneinnkallinger.»

 

Kommunikasjonssjefen i NFF uttalte:

 

«– Ja, medarbeidere har kommet til ledelsen etter å ha blitt kontaktet av Edvartsen om å vitne, men vi ønsker ikke å gå nærmere inn på hva de har sagt, sier kommunikasjonssjef Yngve Haavik til TV 2.»

 

Videre het det:

 

«Etter det TV 2 erfarer, skal flere NFF-ansatte føle seg presset til å vitne i den forestående rettssaken. Flere av meldingene direkte fra Edvartsen skal være formulert på en måte som gjør det klart at man vil bli stevnet for retten uansett. Ved frivillig å godta å stå på vitnelisten, vil man ifølge ordlyden bli skånet – altså slippe å bli innkalt til retten direkte via Edvartsens profilerte advokat John Christian Elden.»

 

Elden ble sitert i publiseringen, idet TV 2 skrev:

 

«Edvartsens forsvarer John Christian Elden avfeier NFFs påstander.

– Jeg så NFFs advokat var ute i media forrige uke og prosederte på hva han mente de ulike vitnene våre skulle mene og forklare. Vi venter til de kommer i retten, vi, og innkaller ikke vitner ut fra hvem de støtter, men ut fra et ønske om å belyse den fulle sannheten om NFFs håndtering av saken og Edvartsen. Spørsmålene til vitnene tar jeg i retten og ikke i TV 2, skriver Elden i en epost.

Han svarer ikke direkte på hvorfor det er Edvartsen selv som har kontaktet de planlagte vitnene.

– Klienten er på vanlig måte den som kommer med forslag til vitner. Jeg har kuttet drastisk i listen hans. Så vi gleder oss til juni når saken kommer opp, og venter med prosedyren til etter vitneforklaringene, skriver Elden.»

 

I artikkelen het det dessuten:

 

«I NFFs korridorer skal den rådende oppfatningen være at Edvartsen er ute etter å samle flest mulig navn til sin egen vitneliste – og dermed fremstille seg selv som en mann med en rekke støttespillere. Motivet skal være å fremprovosere en størst mulig økonomisk kompensasjon.»

 

Det ble også opplyst at «flere fotballdommere i Norge har mottatt lignende meldinger om stevning for retten», det gjelder også «flere profilerte personer i Fotball-Norge».

 

Under mellomtittelen «Betent konflikt» omtalte TV 2 kort hvorfor Edvartsen har tatt ut søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver. I denne sammenhengen het det:

 

«NFF mener de har sikre bevis for at Edvartsen er avsenderen bak flere anonyme e-poster sendt til forbundet under falske navn. Felles for dem er at de stiller den tidligere dommeren i et fordelaktig lys. Også TV 2 har mottatt lignende eposter som følger samme mønster.

TV 2 vet at Fotballforbundet har sporet disse til eksdommerens adresse, alt ved hjelp av en felles IP-adresse. NFF har i tillegg knyttet flere eposter Edvartsen har sendt i eget navn, til den samme adressen.

Forbundet valgte denne uke å frastå fra rettsmekling med motparten. (…)»

 

«Edvartsens advokat har på sin side formulert et motsvar og skal etter det TV 2 erfarer jobbe med å få stanset NFFs bruk av IP-informasjon i rettssaken.»

 

 

KLAGEN:

 

Klager er omtalte Svein-Erik Edvartsen ved advokat John Christian Elden, som mener TV 2 har brutt kildevernsbestemmelsene i Vær Varsom-plakaten (VVP): punktene 3.4, 3.5 og 3.6. Videre anføres det brudd på VVP-punktene 4.4, om å ha dekning for titler, 4.10, om bruk av bilder i annen sammenheng, og 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse.

 

Slik klagende part ser det, har TV 2 brutt kildevernsbestemmelsene fordi TV 2 har utlevert et upublisert tips til Norges Fotballforbund (NFF). Ifølge klager mente TV 2 at Svein-Erik Edvartsen sto bak tipset (eposter), selv om tipset var signert med et annet navn.

 

Klagers advokat har før klagen ble innsendt til PFU, tatt opp saken med TV 2. Klagers advokat reagerer på at TV 2 i sin tilbakemelding «tilsynelatende mente det var ‘normal journalistisk metode’ å utlevere originaler av tips fra navngitte personer i usladdet stand og som ikke er publisert, til den som kritiseres ved tipset».

 

Når det gjelder innvendingene knyttet til tittel- og bildebruk, og mangel på samtidig imøtegåelse, skriver klagers advokat at TV 2 sendte ett konkret spørsmål i forkant av artikkelen publisert 30. september 2017. Spørsmålet var knyttet til IP-adresser og Edvartsens uttalelser i en VG-artikkel (som det ble lenket til i den påklagede artikkelen, sekr. anm.). Klagers advokat ba i sitt svar om mer informasjon (eposter, dokumentasjon på IP-adresser, og navn på selskap som har foretatt sporing) fra TV 2. Med henvisning til kildevernet avviste TV 2 imidlertid å gi ut det etterspurte. (Se vedlegg til klagen for korrespondansen mellom partene, sekr. anm.)

 

Klagers advokat skriver: «Jeg hørte ikke mer fra TV2 før artikkelen var publisert med brask og bram den 30. september (…) uten at det var stillet flere spørsmål eller foreholdt Edvartsen konkrete påstander med anmodning om kommentarer. Som en del av artikkelen ble også de to e-poster de påsto at Edvartsen sto bak publisert, til tross for at de dagen før nektet for at de kunne oversendes eller forevises Edvartsen av hensyn til kildevernet.»

 

Etter klages mening har TV 2 publisert «udokumenterte og (…) uriktige påstander uten å ha gitt anledning til tilsvar [klager mener samtidig imøtegåelse, sekr. anm.] på konkrete spørsmål». Dette gjelder også i artikkelen publisert i november: «I artikkelen hevder TV2 nå uten modifikasjon at ‘Fotballforbundet med sikkerhet har sporet [de fire eposter] til eksdommerens bolig på Kongsvinger’.»

 

I klagen skriver advokaten: «Den aktuelle IP-adressen er ikke Edvartsens adresse, og knyttes ikke til hans hus. Det er heller ikke påstått av NFF i den pågående arbeidsrettslige tvist. NFF har kun påstått at fire mailer er sendt fra en IP-adresse som også Edvartsen ved noen enkeltstående anledninger har benyttet. Det antas at det er derfor noen på desken eller ansvarlige i redaksjonen har gjort overskrift og billedtekst MINDRE anklagende enn det som senere følger i brødteksten (!).»

 

Videre reageres det på at TV 2 har brukt et bilde av Edvartsen som han har publisert i sosiale medier. Etter klagers mening har det ingenting med saken gjøre, og det reageres også på bildeteksten. Klagers advokat skriver: «NFF har for øvrig heller ikke påberopt noen bilder på noen sosiale medier i saken eller oversendt noen slike i de arbeidsrettslige drøftelser. De ville heller ikke hatt noen bevisverdi da det er høyst uklart hvordan TV2 mener de kan koble han til e-poster?»

 

 

TILSVARSRUNDEN:

 

TV 2 avviser klagers påstander om brudd på god presseskikk, og skriver: «Det angjeldende ‘tips’ var ikke gitt i fortrolighet. Den angjeldende mail som er vedlagt i klagen er sendt fra Jens Andersen.»

 

Videre stiller TV 2 spørsmål ved hvorvidt klager kan påberope seg rett til å klage på VVP 3.4, 3.5 og 3.6.

 

TV 2 skriver: «I forhold til klagegrunnlaget er det vanskelig å se at klager skal kunne være klageberettiget uten eventuelt samtykke fra Jens Andersen. Klager begrunner klagen med en påstand om TV 2s teori var at dette tipset var skrevet av Svein Erik Edvartsen og at han dermed skal kunne påberope seg VVP 3.4 til 3.6. Det kan ikke være korrekt. Dersom klager i det hele tatt skal anses klageberettiget og da slik at klagen tas under behandling uten samtykke fra Jens Andersen, må det grunne seg på at TV 2 skulle være uberettiget til å iverksette undersøkelser rundt dette tipset, av hvordan dette knytter seg til

Edvartsen, det som konkret påstås i mailen og avsenderen av dette. Faktasjekk og kildekontroll kan TV 2 åpenbart ikke være avskåret fra. (…) Dersom en redaksjon ikke skal kunne sjekke ut og avklare tips i kommunikasjon med de som tipset angår, vil jo både faktasjekk og regulære journalistiske undersøkelser være utelukket.»

 

TV 2 påpeker dessuten at deres «undersøkelser må også sees adskilt fra de eventuelle oppfatninger og handlinger Norges Fotballforbund måtte ha eller har gjort».

 

Slik TV 2 ser det, har redaksjonen jobbet i henhold til normal journalistisk metode og presseetikk. Det vises for øvrig til TV 2s svar til klagers advokat (se vedlegg til klagen, sekr. anm).

 

Videre kan TV 2 heller ikke se at titler går lenger enn «det var dekning for på det angjeldende tidspunkt»: «TV 2s undersøkelser ble gjennomført av en profesjonell aktør (et firma som spesialiserer seg i digital datalagring), situasjonen og øvrig informasjon understøttet det publiserte.»

 

Slik TV 2 ser det, er det «også i selve artikkelen dekkende redegjort for årsaken til at samtidig imøtegåelse eller videre kommentarer på vegne av Edvartsen ikke foreligger». TV 2 tilføyer: «I artikkelen blir også Edvartsens uttalelse til VG om at han ikke kan ha befunnet seg på Kongsvinger i de aktuelle tidsrommene [for sendingen av epostene] referert.»

 

TV 2 skriver: «Etter redaksjonens oppfatning er det sentrale og relevante spørsmål av faktisk art, knyttet til VGs publisering, forelagt advokat Elden; spørsmålet om ip-adressen på de aktuelle mailene er den samme som Edvartsen har bestilt IT-utstyr fra. Som det fremgår av mailen 29. september var det også kommunikasjon direkte mellom Edvartsen og sportsredaktør Vegard Jansen Hagen. Spørsmålet ble også gjentatt senere samme dag i påfølgende mail til adv. Elden. TV 2 mener at det ikke er noen grunn til – for saken i den situasjon som forelå – at redaksjonen skulle fremlegge ytterligere informasjon som etterspurt, eller at man skal akseptere dette som en betingelse satt av advokat Elden for å kommentere og som deretter skulle hindre publisering. Det var godt og dekkende grunnlag for redaksjonen til å gjøre undersøkelsene, referere den angjeldende ip-adressen og hvor den var hjemmehørende.»

 

Når det gjelder bildebruken, skriver TV 2: «Redaksjonen har i omtalen av NFFs oppfatning og omtalen av Edvartsens aktivitet på sosiale medier, lagt inn et bildeeksempel på dette, hvordan dette fremtrer i feeden hans og hvilke opplysninger som gis i publiseringene. En person i posisjon som Edvartsen med en omfattende SOME-aktivitet, må akseptere at enkelte elementer siteres til illustrasjon.»

 

Med hensyn til hvorvidt omtalte ip-adresse kan knyttes til Edvartsen eller ei, innvender TV 2 for øvrig at klager ikke har fremlagt dokumentasjon på at den ikke er klagers adresse og kan knyttes til hans hjem. TV 2 viser igjen til at undersøkelsene og informasjonen redaksjonen sitter på, understøtter det publiserte.

 

 

Sekretariatet viste ved oversendelse av TV 2s tilsvar til klager, til TV 2s innvending knyttet til hvorvidt klager var berettiget til å klage på VVP 3.4–3.6. Sekretariatet ba i tråd med vedtektene om at klager innhentet samtykke, dersom klagepunktene skulle opprettholdes. Sekretariatet påpekte samtidig at Edvartsen selvsagt kunne klage på at han mener seg urettmessig knyttet til tipset, men at sekretariatet mener forholdet bør knyttes opp til andre punkter i Vær Varsom-plakaten enn 3.4, 3.5 og 3.6.

 

 

Klager utvidet klagegrunnlaget i tilsvaret idet det også anføres brudd på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP), som gjelder kildekritikk og kontroll av opplysninger.

 

Klagers advokat opplyser å ha innhentet opplysninger fra NFF «om det kunne være sant at de hadde rettet slike påstander som TV2 påsto». Ifølge klagers advokat har NFF nå «fremlagt en rapport og presisert at de IKKE påstår at det er noen kobling til noen ‘privat bolig i Kongsvinger’, og heller ikke påstår at det er noen kobling til ‘Edvartsens bolig på Kongsvinger’».

 

Klagers advokat skriver også: «Dog påstår NFF at noen mailer er koblet til en IP-adresse tilhørende Telenor på Kongsvinger, og mener dette er mystisk/bevis for knytning til Edvartsen. Det er imidlertid en helt annen setting enn den unyanserte og bombastiske påstanden kun TV2 fremsetter om at mailene er koblet til Edvartsens bolig, som har en helt annen valør.  For ordens skyld – foranlediget av formuleringer i tilsvaret – nevnes også det selvsagte i at det ikke er Edvartsen som skal bevise eller dokumentere at TV2s påstand er usann, men TV2 som skal bevise at den er sann når Edvartsen innklager den som usann. Det ligger i kravet til ‘kontroll’ i VVP 3.2, og tilfredsstilles ikke av henvisning til ‘anonyme kilder’.»

 

Hva gjelder spørsmålet om klageberettigelse og samtykke knyttet til VVP 3.4–3.6, avviser klagende part dette: «TV2s forsøk på å avvise klagen fordi tipseren og mailavsenderen de har vært i kontakt med ikke er Edvartsen, kan (…) ikke føre frem.»

 

Klagers advokat fortsetter: «Vi er enige om at det [altså mailavsenderen] ikke er Edvartsen, men TV2 benytter seg av mottatte tips og påstår de kommer fra Edvartsen, og følgelig er det han som blir ‘offer’ for bruddene på presseskikken. Han må da være klageberettiget når han er rammet av bruddene.»

 

 

TV 2 konstaterer kort innledningsvis at det etterspurte samtykket ikke er forelagt, og at klagen derfor ikke kan bli vurdert opp mot 3.4, 3.5 og 3.6. Videre fastholder TV 2 sitt syn om at god presseskikk ikke er brutt; redaksjoner må kunne undersøke tips og meldinger som mottas, skriver TV 2.

 

TV 2 fortsetter: «Det må naturligvis kunne gjelde både spørsmål om avsender og det konkrete innholdet. I de mange mailer TV 2 mottok – og omtalte – var det informasjon og fremstillinger som åpenbart pekte mot personer med helt særegen kjennskap til denne spesielle saken og dette smale feltet av NFFs virksomhet. NFF måtte, etter den konkrete vurdering som redaksjonen gjorde, naturligvis kunne forespørres om dette.»

 

TV 2 står også fast på at det var dekning for det publiserte på publiseringstidspunktet: «TV 2 fikk en rekke mailer med innhold som beskrevet, med avsendere som hadde påfallende

likhetstrekk.» Det vises til både språkføring og navnestandard som ble brukt. TV 2 fortsetter: «På denne bakgrunn og i lys av hele sakens utvikling, oppfattet man at disse mailene og informasjonene i dem med en viss grad av sannsynlighet kunne komme fra Edvartsen eller i hans interesse. (…) Flere av disse ble forelagt et profesjonelt firma for analyse. To av disse ble analysert nærmere. Informasjonen her viste at mailene ble sendt fra Canal Digitals nett i hhv Hamar (IP-adresse 46.9.124.221) og Kongsvinger (IP-adresse 82.164.185.205). Skiftet av sted sammenfaller med tidsrom hvor klager skiftet bopel. Redaksjonen benyttet også tjenesten ReadNotify for å følge en tredje mail. Redaksjonen fant derigjennom at informasjonen på denne (lokasjon mv) pekte i samme retning (identisk IPadresse fra Canal Digitals nett på Kongsvinger). Gjennom flere kontakter fikk redaksjonen informasjon om at også NFF hadde lignende mistanker og TV 2 fikk etter hvert bekreftet at informasjonen rundt mailer NFF arbeidet med, stemte overens med og pekte i samme retning som TV 2s informasjon.»

 

TV 2 peker også på andre momenter som redaksjonen mener underbygger deres syn i saken, og opplyser: «På denne bakgrunn ble det gjort henvendelse med spørsmål som angitt til advokat Elden, som representerte klager, med respons som tidligere fremlagt. TV 2 oppfatter responsen som et forsøk å stanse eller utsette omtalen.»

 

Ifølge TV 2 har redaksjonene også «helt fra publiseringen vært åpne for å publisere eventuelle bemerkninger fra klager eller hans advokat til det publiserte».  TV 2 gjør det dessuten klart at den vil rette faktiske feil, men at den foreløpig ikke kan se at det er fremlagt dokumentasjon som tilsier rettelse.

 

TV 2 påpeker: «For god ordens skyld nevnes at klagers summariske gjengivelse av NFFs posisjoner i saken ikke bekreftes av NFF. Derimot fastholder NFF den informasjon og de konklusjoner som ble meddelt TV 2.»

 

Slik TV 2 ser det, er omtalte sak av «stor allmenn interesse, publisert som ledd i en diskusjon av og løpende nyhets- og meningsformidling rundt et felt som betyr svært mye for svært mange, både idrettslig og kommersielt».

 

 

Klager kom etter avsluttet tilsvarsrunde med ytterligere en klage, på en publisering i mars 2018. Ettersom artikkelen omtaler samme sakskompleks som de tidligere påklagede publiseringene, ble klagen innlemmet i den eksisterende klagesaken, og det ble foretatt en ekstra tilsvarsrunde.

 

Klager reagerer på følgende påstand i mars-publiseringen: «TV 2 vet at Fotballforbundet har sporet disse til eksdommerens adresse, alt ved hjelp av en felles IP-adresse. NFF har i tillegg knyttet flere eposter Edvartsen har sendt i eget navn, til den samme adressen.»

 

Ifølge klager er dette uriktig, fordi NFF aldri skal ha fremsatt påstand om at noe er sporet til Edvartsens adresse. Klager innvender: «Det er så langt bare TV2 som i det offentlige eller rettslige rom har hevdet at IP-adressen er knyttet til Edvartsens boligadresse.»

 

Klager mener publiseringen bryter med punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om kildekritikk og kontroll av opplysninger. Videre mener klager at også VVP 4.14 om samtidig imøtegåelse er brutt, fordi klager aldri ble kontaktet for å kommentere påstanden før publisering. Klager bemerker: «Dog vet TV2 utmerket godt fra tidligere PFU klage at han bestrider den, men også det har de unnlatt å skrive noe om i oppslaget.»

 

 

TV 2 viser til tidligere tilsvar, men tilføyer: «For øvrig må det i en så vidt bredt omtalt sak, ligge innenfor god presseskikk å referere det NFF har gitt uttrykk for og samtidig gjengi det man oppfatter er sakens kjerne. At Edvartsen bestrider dette fremgår både ved det enkle faktum at tvisten faktisk verserer for domstolen, at dette gjøres klart i reportasjen og ved at redaksjonen refererer til klagers mottrekk her; ‘Edvartsens advokat har på sin side formulert et motsvar og skal etter det TV 2 erfarer jobbe med å stanse NFFs bruk av IP-informasjon i rettssaken.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

 

Klagen gjelder tre nettartikler publisert av TV 2 om en konflikt mellom Svein-Erik Edvartsen og hans tidligere arbeidsgiver Norges Fotballforbund (NFF). I omtalen ble det påstått at anonyme eposter sendt til både NFF og TV 2 kan kobles til Edvartsens private hjem gjennom en IP-adresse.

 

Klager er omtalte Edvartsen ved advokat, som mener TV 2 har publisert udokumenterte påstander, uten at det er gitt tilstrekkelig anledning til samtidig imøtegåelse. Ifølge klager kan omtalte eposter og IP-adresse ikke kobles til klagers bolig. Slik klager ser det, har TV 2 også brutt god presseskikk ved å utlevere et upublisert tips (en av de omtalte epostene) til Norges Fotballforbund (NFF). For øvrig reageres det på at TV 2 har publisert et bilde fra klagers Instagram-konto. Klager mener bildet ikke er relevant i sammenhengen.

 

TV 2 avviser påstandene om brudd på god presseskikk. Redaksjonen mener det var dekning for det publiserte. Det vises blant annet til undersøkelser som er gjort. TV 2 påpeker også at den må kunne undersøke tips og meldinger som mottas, og avviser at det aktuelle tipset (eposten) var gitt i fortrolighet. Etter TV 2s mening er det gitt tilbud om samtidig imøtegåelse. TV 2 mener også det fremgår at klager bestrider påstandene, blant annet på bakgrunn av at omtalte tvist «faktisk verserer for domstolen». For øvrig mener TV 2 at Instagram-bildet måtte kunne publiseres i sammenhengen.

 

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) noterer seg at klager mener TV 2 har brutt flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP), blant annet punkt 4.10, som gjelder bildebruken. Utvalget merker seg at TV 2 har benyttet et bilde av klager som er hentet fra hans konti i sosiale medier, og vil derfor minne om at mediene skal vise varsomhet med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige, jf. VVP 4.10.

 

Slik utvalget ser det, er imidlertid den sentrale presseetiske problemstillingen i saken knyttet til punkt 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og punkt 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse.

 

PFU understreker at utvalget ikke kan ta stilling til om klager faktisk har sendt de omtalte epostene eller ei. Det er det opp til andre å vurdere. Utvalget mener likevel at TV 2 måtte kunne omtale påstandene om at klager kan knyttes til epostene. Det helt sentrale i denne sammenheng er hvorvidt redaksjonen har kontaktet den påstandene gjelder, jf. VVP 3.2 og 4.14.

 

Utvalget konstaterer at TV 2 har vært i kontakt med klager og hans advokat, og at det fra klagers side, i forkant av den første av de påklagede publiseringene, ble bedt om mer dokumentasjon før det var aktuelt å gi kommentar. Etter utvalgets mening var TV 2 ikke presseetisk forpliktet til å imøtekomme klagers ønske, noe redaksjonen heller ikke gjorde. Utvalget merker seg at TV 2 også informerte klagers advokat om at redaksjonen ville vurdere å publisere uten svar da det var gått ett døgn siden første kontakt. Slik utvalget ser det, var TV 2s løsning – der man refererte klagers kommentar avgitt til et konkurrerende medium, og opplyste hvorfor det fra klagers side ikke ble gitt kommentarer til TV 2 – tilstrekkelig i denne sammenheng. Derigjennom ble publikum kjent med at klager bestrider påstandene. Etter utvalgets mening fremgår det også i de oppfølgende publiseringene, som må anses som del av en løpende dekning av saken, at klager bestrider påstandene.

 

Selv om klager bestrider påstandene knyttet til epostene og sporingen til en bestemt IP-adresse, mener utvalget at TV 2 måtte kunne formidle at motparten i saken, NFF, mener å ha bevis for det motsatte. Når TV 2 refererer til disse påstandene fra NFF, gjør redaksjonen det i en for konstaterende form, og utvalget kan ikke se at det er godtgjort at TV 2 hadde tilstrekkelig dokumentasjon for påstandene. Utvalget merker seg at opplysningene i stor grad også er basert på anonyme kilder, og slik utvalget ser det, skulle TV 2 ha tatt større forbehold i formidlingen. Utvalget viser til punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP), der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder (…)»

 

TV 2 har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 19. juni 2018

Alf Bjarne Johnsen,
Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård, Alexander Øystå,
Reidun Førde, Erik Schjenken