NN mot Akers Avis Groruddalen

PFU-sak 247/17


SAMMENDRAG:

Akers Avis Groruddalen publiserte onsdag 1. februar 2017 en annonse som var utformet som to artikler. Annonsen var for Det Norske Kartselskapet AS, og en av artiklene handlet om en kvinne som i en livskrise hadde fått hjelp av Det Norske Kartselskapet. Tittelen var «[NN] overtrente og sultet seg for å føle seg akseptert».

Ingressen gikk slik:

«– Jeg vokste opp i et hjem der det alltid var fokus på å være tynn. Det å legge på seg, eller bli tjukk, var skam. ‘Ingen vil ha deg om du blir tjukk’, fikk jeg høre. Mamma veide seg hver dag, og var hysterisk om hun veide mer enn 50 kg.»

Brødteksten ble innledet slik:

«– Jeg har alltid ønsket å se ut som mamma. Helt fra jeg var liten sto jeg og beundret henne på badet når hun sminket seg og tuperte håret sitt. Jeg ville bli som henne!

– Jeg ville være høy og tynn, ha lange ben og stor fin nese. Men jeg kunne aldri bli som henne. Jeg var lav, med korte ben og flat nese. Jeg savnet å ligne på mamma. Alle sa jeg var norsk, men jeg var ikke det utseendemessig. Jeg er adoptert fra Korea, og skammet meg over mitt eget utseende.»

Videre ble NN sitert på at hun aldri følte seg bra i møte med moren, fordi hun ikke så norsk ut. Hun fortalte også at hun ble sett av moren og faren sin ved å prestere, men at hun hele tiden var redd for å gjøre feil. Deretter fortalte kvinnen at hun utviklet anoreksi som 14-åring. Hun uttalte:

«– (…) Jeg var sint på mamma som maste om at jeg skulle spise og som forsøkte å bry seg, men som jeg kjente meg kontrollert og kritisert av istedet. Jo mer hun maste, jo mindre spiste jeg for å straffe. Det å ta kontroll på maten har vært en flukt og trøst for meg gjennom hele livet. (…)»

Deretter fortalte NN om sitt møte med lederen i Det Norske Kartselskapet AS:

«– Da Laila Mjeldheim, gjennom bekjente, tok kontakt med meg i 2011 og tilbød meg jobb, var jeg helt utkjørt. Jeg hadde ingen livsgnist, eller mål og mening med fremtiden. Jeg hadde festet hardt, var nervøs og redd. De få vennene jeg hadde hatt tok avstand. Rus, trening og matmisbruket mitt gjorde at alle jeg hadde hatt en relasjon med følte seg sviktet. (…) Gjennom hennes firma fikk jeg etter hvert faste og strenge rammer, ekte omsorg og gruppeterapi med Addictologakademiet. Jeg ble trygg og turte være åpen og ærlig.»

 

KLAGEN:

Klager er foreldrene til kvinnen som uttaler seg i den påklagede annonsen. Klager mener Akers Avis Groruddalen har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll
  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.3, om privatliv
  • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse

Klager skriver at de fikk sjokk da de oppdaget artikkelen:

«Klarte ikke bevege meg, fikk høyt blodtrykk, måtte kontakte lege, venner ringte for å spørre hvordan det gikk, de syntes dette var fryktelig.»

Klager mener at det vil være lett for mange å forstå at det er dem artikkelen handler om:

«Vi har bodd i Groruddalen i 47 år. Har et navn som kun vi i Norge heter. Har drevet aktivt i Høybråten basket. Alle kjenner oss da dette er en liten villabebyggelse.»

Klager beskriver frykt for å møte folk i nabolaget etter at artikkelen hadde stått på trykk. Hun forteller at det var bekjente som gråt da de leste artikkelen, «da de kjenner oss, og visste hvordan vi hadde stått på for våre barn».


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Akers Avis Groruddalen mener at god presseskikk ikke er brutt. Avisen skriver:

«Avisen mottok en annonsebestilling fra Det norske Kartselskap AS, som de selv hadde utarbeidet i et ledd for å verve selgere til sin salgsorganisasjon. Avisen har ikke medvirket til innholdet, og den ble merket med ordet ‘ANNONSE’. Dette er viktig for oss somformidler noe avisens redaktør gjennom sitt arbeid i Etikk- og Tekstreklameutvalget i sin tid har vært opptatt av – som representant for Norske Avisers Landsforbund.
Alle eier sin historie og vi kan ikke stille oss til doms over beskrivelsene som fremkommer i annonsen. Samtidig ser vi i ettertid at vi kunne vurdert annonsen annerledes, og har umiddelbart etter at vi ble kjent med klagers forhold til den ene av personene som uttaler seg i annonsen, iverksatt tiltak for å komme fram til en minnelig ordning.»

Avisen stiller spørsmål ved om punktene som klager viser til kan brukes når det er Det Norske Kartselskap AS som har utarbeidet annonsen.

 

Klager har levert et tilsvar som er ført i pennen av deres barnebarn. Klager uttrykker at punkt 4.3, om å vise respekt for privatliv, er et høyst relevant punkt i saken.

«Dette mener vi at tidsskriften ikke har overholt. Det er ingen grunn til å unnskylde seg med at trykket tydelig var markert med ‘ANNONSE’, da det uansett er redaksjonens anvar og se til at ingen deler av den trykte pressen er i konflikt med bestemmelsene som står skrevet i Vær Varsom-plakaten.»

Klager skriver også:

«Det er i tillegg ønskelig å nevne at da [KLAGER] konfronterte eier av Akers Avis, unnskyldte vedkommende seg med at han ikke hadde fått tid til å lese annonsen, da vedkommende angivelig hadde hatt mye på agendaen.»

 

Akers Avis Groruddalen understreker at klagers barnebarn selv ikke var til stede på møte, der klager hevder redaktøren sa han ikke hadde fått til å lese annonsen før den kom på trykk.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en annonse i Akers Avis Groruddalen, som var utformet som to artikler. I en av artiklene fortalte en kvinne om anoreksi og problemer i barndommen, samt om hvordan Det Norske Kartselskapet AS har hjulpet henne med problemene. Kvinnen fortalte også om foreldrene sine. Hun uttalte blant annet at moren hennes ble hysterisk om hun veide mer enn 50 kilo.

Klager er kvinnens foreldre. De opplevde det som et sjokk da de så annonsen på trykk i avisen. Publiseringen har vært en stor belastning, opplyser klager. Klager mener at avisen ikke har kontrollert opplysninger, ikke har gitt dem samtidig imøtegåelse, ikke har ivaretatt deres privatliv og ikke har utvist saklighet og omtanke.

Akers Avis Groruddalen kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen stiller spørsmål ved om punktene i Vær Varsom-plakaten som klager viser til, er aktuelle for den påklagede publiseringen, ettersom det er snakk om en annonse og ikke en redaksjonell artikkel. Akers Avis Groruddalen opplyser for øvrig at den har tilbudt klager å beklage publiseringen. Avisen innrømmer at den kunne håndtert annonsen annerledes.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at redaktøransvaret gjelder for alt innhold som publiseres i redaktørstyrte medier, inkludert annonser. PFU viser til Vær Varsom-plakatens punkt 2.1, der det står: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold (…)».

Den påklagede annonsen var utformet som en redaksjonell artikkel, men merket med «annonse». PFU mener merkingen var tydelig.

Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 sier at mediene skal vise saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. PFU merker seg at den påklagede annonsen inneholdt sterke, udokumenterte beskyldninger mot en tredjepart, som er klager. Publiseringen av disse beskyldningene var i strid med punkt 4.1, slik utvalget ser det. PFU mener avisen burde vist større omtanke overfor klager.

Annonsen inneholdt også beskyldninger som hadde privat karakter. PFU viser blant annet til påstanden om at klager hadde et problematisk forhold til egen vekt. Utvalget mener dette strider med punkt 4.3, som sier at pressen skal vise respekt for folks privatliv.

Akers Avis Groruddalen har brutt god presseskikk på punkt 4.1 og 4.3 i Vær Varsom-plakaten. 

 

Oslo, 27. februar 2018

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Martin Riber Sparre,
Reidun Førde, Erik Schjenken, Nina Fjeldheim