GetOnNet AS mot Telemarksavisa

PFU-sak 158/23


SAMMENDRAG:

Telemarksavisa publiserte mandag 14. august 2023 en nyhetsartikkel med tittelen:

«Ba Telemarksfirmaet om å lage en nettside hvor de kunne strømme
filmen – det gikk ikke så bra»

Artikkelen omtalte en rettslig strid mellom klager og et filmselskap som gjaldt utvikling av en hjemmeside for selskapet.

 

KLAGEN:

Klager er GetOnNet AS, som mener artikkelen feilaktig påstår at nettsiden ble utviklet på en plattform som ikke kunne takle strømming fra mange brukere samtidig.

Klager anfører brudd på disse punktene i Vær Varsom-plakaten (VVP):
3.2 – om opplysningskontroll og kildebredde
4.14 – om samtidig imøtegåelse
4.15 – om tilsvarsrett

Klager skriver:
«Nettsiden ble utviklet i WordPress, en anerkjent plattform som har blitt brukt av en rekke nettsteder, inkludert strømmetjenester. Videre ble filmen hostet på AWS(Amazon), en pålitelig tjeneste som også benyttes av store strømmetjenester som Netflix.
(…)
Artikkelen utelater viktig informasjon om at vi som teknologisk selskap rådet filmselskapet til å vurdere alternative løsninger som bedre kunne imøtekomme deres behov. Vi ga tydelige anbefalinger om hvordan de kunne oppnå den ønskede funksjonaliteten og brukeropplevelsen.

Vi ønsker også å påpeke at utgivelse av apper i App Store fra Apple og Google Play fra Google er underlagt strenge kvalitetskrav. Kun kvalifiserte apper som møter disse kravene blir godkjent for publisering i de respektive butikkene. Vår kompetanse innen app-utvikling og teknologisk infrastruktur tar hensyn til disse kravene, og vi rådet derfor Kingsley Systematic Film Production til å vurdere nøye de tekniske og brukeropplevelsesaspektene som kreves for å lansere en app i samsvar med disse standardene.»

Klager mener de ikke ble tilstrekkelig inkludert i artikkelen for å gi sin versjon av hendelsesforløpet.

«Vår ekspertise og anbefalinger ble ignorert, noe som har ført til en skjev og unøyaktig fremstilling av saken», konkluderer klager.

 

TILSVARSRUNDEN:

Telemarksavisa avviser brudd på god presseskikk, og skriver:
«Hele TAs omtale av denne saken baserer seg på rettens behandling av saken. Alle opplysningene er hentet fra dommen. Påstander fra klagers oppfattelse av saken, synes underordnet domstolens behandling og konklusjon.»

Redaksjonen viser for øvrig til at dekningen heller ikke er i strid med VVP 4.5, om forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje.

 

Klager skriver i sin replikk:
«Vi mener kort og godt at selv om de oppfyller ett av kravene i Vær Varsom-plakaten, forblir våre opprinnelige punkter og presiseringer fortsatt gjeldende.
Det er tydelig for både oss og andre som har lest artikkelen, hvilken vinkling TA har valgt i dette tilfellet.

I rettsdokumentene, som TA har tilgang på, kommer det også tydelig frem at forutsetningen fremstilt av Kingsley for videreutvikling av løsningen, kommer etter at bestillingen er gjennomført. Dette har de utelatt å ta med.»

 

Telemarksavisa hadde ikke ytterligere kommentarer og tilsvarsrunden ble avsluttet.