NN mot Bodø Nu

PFU-sak 082/18


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en kommersiell publisering i Bodø Nu. I publiseringen fortalte en kvinne hvordan hun kom seg tilbake til arbeidslivet med hjelp fra Bodø Industri etter at eks-samboeren hennes begikk selvmord. Artikkelen beskrev hvordan eks-samboeren begikk selvmord, samt hvor eks-samboerens sønn hadde begått selvmord for noen år siden. Artikkelen ble slettet noen timer etter publisering.

Klager er sønn av den avdøde mannen, og han klager på vegne av flere pårørende. Klager opplyser at artikkelen kom helt uforberedt på dem, og at de opplever det som svært krenkende at detaljer om selvmordene kom ut i offentligheten. Klager forteller at det var detaljer i artikkelen som ikke en gang de nærmeste i familien visste om.

Bodø Nu opplyser at avisen har beklaget overfor klager. Avisen innrømmer at artikkelen aldri burde vært publisert. Likevel mener Bodø Nu at den ikke bryter med god presseskikk. Artikkelen var tydelig merket som annonsørinnhold, og den bryter derfor ikke med Vær Varsom-plakatens tekstreklamepunkter, ifølge Bodø Nu. Avisen mener de øvrige klagepunktene ikke er relevante for artikkelen, ettersom det var en annonse, og ingen redaksjonell publisering

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at redaktøransvaret gjelder for alt innhold som publiseres i redaktørstyrte medier, inkludert kommersielle publiseringer. PFU viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 2.1, der det står: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold (…)».

PFU merker seg at den påklagede publiseringen er blitt slettet. Utvalget mangler derfor dokumentasjon på hvordan den var merket og synliggjort som kommersiell. PFU mener uansett at det ikke er skillet mellom reklame og journalistikk som står sentralt i klagesaken, men selve innholdet i publiseringen.

To selvmord ble omtalt. Vær Varsom-plakatens punkt 4.9 ber mediene være varsomme med å omtale selvmord og å unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Slik PFU ser det, publiserte Bodø Nu unødvendige detaljer om begge selvmordene. Utvalget er sterkt kritisk til hvordan avisen har omtalt et så sensitivt tema i en kommersiell publisering.

Omtalen var ikke varsom. Bodø Nu var ikke i kontakt med de pårørende før publisering, og PFU reagerer kraftig på at avisen publiserte detaljer om selvmordene som ikke en gang de nærmeste pårørende visste om fra før. Utvalget viser til punkt 4.6, som sier at mediene skal vise hensyn til pårørende. PFU mener den påklagede publiseringen var et klart brudd på dette punktet. At artikkelen ble slettet, veier ikke opp for overtrampet.

Bodø Nu har brutt god presseskikk på punkt 4.6 og 4.9 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 19. juni 2018

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Reidun Førde, Erik Schjenken