Agnieszka Bakanova mot NRK

PFU-sak 069/17


SAMMENDRAG:

NRK Møre og Romsdal publiserte mandag 13. mars 2017 en TV-reportasje om barnelegen Anna Owczarz, som ga helseminister Bent Høie (H) skylden for at en ti måneder gammel baby døde på sykehus.

Programlederen presenterte reportasjen slik:

«Barnelege Anna Owczarz meiner fortsatt helseminister Bent Høie er ansvarleg for dødsfallet til ti månader gamle Sebastian Gils Ødegaard. Babyen døydde på veg frå Kristiansund sjukehus til St. Olavs Hospital for vel to år sidan. Barnelegen har sjølv fått kritikk frå Helsetilsynet.»

Deretter sa reporteren:

«(…) Som tillitsvalgt velger [Anna Owczarz] (…) å ta bladet fra munnen ute i forbindelse med dødsfallet til ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard for vel to år siden. Fortsatt holder barneavdelinga delvis stengt på helg og helt stengt i ferier. Men ifølge Owczarz trosser helseministeren fortsatt advarsler frå Nordmøre.»

Videre fulgte et intervju med Owczarz:

«Anna Owzarz (AO): – Helseministeren har vært varslet mange ganger, både fra foreldrene, fra oss, og han var katastrofalt døv for advarsler.

Reporter: – Men vil du fortsatt holde helseministeren ansvarlig for Sebastian sitt dødsfall?

AO: – Ja, det vil jeg. Fordi det må være noe system som sikrer at helsetjenesten drives på forsvarlig måte.»

Reportene opplyste så at Owczarz fikk «sterk kritikk» i rapporten fra Helstilsynet, før sitater fulgte fra intervjuet:

«AO: – Jeg synes ikke jeg kunne ha gjort ting annerledes, faktisk.

Reporter: – Du kunne ikke ha gjort noe annet?

AO: – Nei, jeg kunne ikke det. Sånn situasjonen var.

Reporter: – Så du tar ikke selvkritikk etter den rapporten som kom fra Helsetilsynet?

AO: – Nei, jeg gjør ikke det.»

Senere samme dag publiserte NRK en nettartikkel med mye av det samme innholdet som TV-reportasjen. Tittelen var «Skuldar igjen på helseminister Høie for barnedødsfall», og på ingressplass stod det:

«Barnelege Anna Owczarz har sjølv fått knallhard kritikk etter at ti månader gamle Sebastian Gils Ødegaard døydde. No skuldar ho igjen helseministeren for dødsfallet.»

Brødteksten ble innledet slik:

«Sebastian Gils Ødegaard blei ikkje meir enn ti månader gamal, og døydde på veg til St. Olavs Hospital i Trondheim i februar 2015. Nesten på dagen to år seinare blei det kjent at politiet har sikta Helse Møre og Romsdal.

Ein av legane som sjølv har fått skarp kritikk for si rolle, gjentek no at helseminister Bent Høie er ansvarleg for dødsfallet.

– Helseministeren har vore varsla mange gongar, både frå foreldra og oss, og han er katastrofalt døv for åtvaringar, seier Anna Owczarz.»

Videre stod det at det ikke var første gangen Owczarz anklaget Bent Høie for barnets død:

«I februar 2015 skreiv ho på Facebook at ho aldri tilgir han dette dødsfallet. Innlegget var ein reaksjon på at Høie bad foreldra til den ti månader gamle babyen om orsaking, via Facebook.

I innlegget viste ho til at ho fleire månader før åtvara Høie mot å stengje avdelinga.»

Artikkelen opplyste at det i 2014 ble bestemt at barneavdelingen i Kristiansund skulle være stengt i ferier og helger. Owczarz uttalte så:

«– Han [Bent Høie, sekr.anm.] burde ha undersøkt forholda, ikkje berre høyrt på svara frå helseføretaket, men snakka med oss tillitsvalde og oss som arbeider her på golvet, som veit kva som er problemet, kvar skoen trykkjer og kva som må gjerast (…)»

Avslutningsvis stod det:

«Barnelegen har sjølv fått skarp kritikk, men held fast på at ho ikkje kunne gjort noko annleis. Ho meiner nokon i leiinga må ta ansvaret for dødsfallet.

– Det verkar som helseministeren prøvar å flytte ansvaret til Helse Møre og Romsdal. Styret prøvar å flytte det til andre, helst oss som jobbar på golvet. Vi kan ikkje leve i eit samfunn der ingen tek ansvar for det som skjer, seier ho.»

Artikkelen inneholdt også en faktaboks, som hadde tittelen «Dette er Sebastian-saken». I faktaboksen ble det kronologisk gjort rede for hva som har skjedd siden Sebastian Gils Ødegaard døde.

Det stod blant annet:

«På legevakta ble de møtt av lege Anna Owczarz. Hun ville sende Sebastian til Ålesund, men fikk ikke helikopter.

Det ble bestemt å observere Sebastian hjemme, i stedet for å sende ham til Ålesund med ambulanse.

(…)

I desember 2016 konkluderte Statens helsetilsyn med at gutten ikke fikk forsvarlig helsehjelp og anbefaler påtalemyndigheten å ilegge Helse Møre og Romsdal foretaksstraff.

I februar 2017 ble det kjent at politiet har siktet helseforetaket på grunn av mangelfull organisering.

Statsadvokaten vurderer nå om det skal taes ut tiltale, dersom det skjer kan helseforetaket bli det første som noen gang er dømt i en norsk rettssal.»

NRK gjorde i etterkant endringer i nettartikkelen. Redaksjonen fjernet ordene «knallhard» og «skarp» som beskrivelse av kritikken mot barnelegen. Endringene ble presisert nederst i artikkelen.

NRK Møre og Romsdal laget også en oppfølgerreportasje neste dag, tirsdag 14. mars 2017. Reportasjen ble innledet med at foreldrene til Sebastian var fornøyde med at Helse Møre og Romsdal hadde gitt dem en offentlig unnskyldning.

I reportasjen kommenterte foreldrene også uttalelsene fra Anna Owczarz dagen før, om at hun ikke kunne gjort noe annerledes:

«Svein Andre Ødegaard (pappaen til Sebastian): – Jeg er veldig overraska, over at hun ikke tar sin del av ansvaret. For det var mye som kunne blitt gjort bedre den helga og i forkant.

Ida Carmelita Gils (mammaen til Sebastian): – Hun har ikke noe skyld i dette her, men hun har et ansvar.»

Litt lenger ut i reportasjen opplyste reporteren at foreldrene ber mediene og andre om ikke å bruke sønnen deres i kampen for den delvis stengte barneavdelingen på Kristiansund sjukehus.

Sebastians far uttalte så:

«– Grunnen til at Sebastian døde, var på grunn av at han ikke ble tatt alvorlig, at han ikke fikk den oppfølgingen han trengte. Flere uker i forveien og den helga. Og det å skylde på at barneavdelinga var stengt den helga, er helt feil.»

KLAGEN:

Klager er Agnieszka Bakanova, som er datteren til den omtalte barnelegen, Anna Owczarz. Det klages med Owczarz’ samtykke.

Klager mener NRK har brutt god presseskikk på følgende punkter:

 • 1.4 om pressens plikt til å sette søkelys på egen rolle
 • 1.5 om pressens plikt til å beskytte enkeltmennesker mot overgrep
 • 2.1 om redaktørens ansvar for det publiserte
 • 2.3 om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold
 • 3.2 om opplysningskontroll
 • 3.3 om å ha klare premisser
 • 4.1 om saklighet og omtanke
 • 4.2 om skillet mellom faktiske opplysninger og kommentarer
 • 4.6 om å ta hensyn til hvordan omtale av ulykker kan virke på ofre og pårørende
 • 4.13 om snarlig rettelse av feil
 • 4.14 om samtidig imøtegåelse

Klager opplyser at Owczarz uttalte seg i pressen om Sebastian Gils Ødegaards dødsfall for å hindre at barneavdelingen ved Kristiansund sykehus skulle stenges i påsken. NRK kontaktet etter dette Owczarz, og NRKs reporter skrev følgende, opplyser klager:

«Hei!
Det er fint om du har en oversikt over antall bekymringsmeldinger – avvik siden barneavd ble helgestengt. Evt siste året.

Reportasjen er en oppfølging av utspillet ditt mot helseministeren og Kinserdal i dagens tk.

Mangel på Ros-analyse da barneavd ble stengt.

Er det brukt ROS-analyse for dagens stenging?

Vi er nå på vei til Kristiansund og regner med å være der kl 13.30. Bare ring meg på dette nr når du er tilfjengelig

Mvh Ann Eli Nøsen, NRK»

Klager opplyser at reporteren stilte mange spørsmål i møtet med Owczarz. Hun skriver:

«(…) Blant de spm presset hun (NRKs reporter, sekr.anm.) på om Anna fremdeles ikke ‘tar ansvar’ for den kritikk hun fikk fra helsetilsynet i en sak om barnedødsfall. (kritikken mot henne i denne saken var tvilsomt på det beste og har allerede blitt besvart av henne i tidligere artikler) Hun sa til slutt at dette stemmer men presisert for reporter at dette ikke er hva saken handler om, og at hun ikke ønsker fokus på dette – spesielt mtp at foreldre til det avdøde barnet senest i desember gikk ut og ba om ro (…)»

Ifølge klager har Owczarz tidligere sagt i pressen – overfor Tidens Krav – at hun ikke føler ansvar for dødsfallet «fordi feil fakta hadde blitt lagt til grunn av helsetilsynet uten at Anna [Owczarz] fikk kontradiksjon». Dette ble også opplyst overfor NRKs reporter, skriver klager. Owczarz opplyste også til NRK at hun har tatt opp saken med Legeforeningen, ifølge klager.

Videre skriver klager:

«Reporter forsikret henne om at saken kun skulle handle om det som nevnt i smsen. Så kom saken ut og det eneste de skriver om er det at hun ikke føler noe ansvar. (…) saken handler plutselig om noe annet og reporter har ikke egngang tatt med hele uttalelsen om hvorfor hun ikke mener seg ansvarlig. I tillegg får de saken til å fremstå som om at hun skyver over sitt ansvar over på Bent Høie, noe som også ikke stemmer (noe jeg har forklart i min epost utvekling med NRK –vedlagt-)»

Slik klager ser det, har NRK brutt god presseskikk på VVP punkt 3.3, om å ha klare premisser.

Klager mener NRK hadde «en gylden mulighet» til å belyse overtramp fra myndighetenes side, nemlig å omtale påskestengt barneavdeling og at Owczarz’ arbeidsgiver angivelig har bedt henne slutte å skrive avviksmeldinger. Slik klager ser det, valgte redaksjonen i stedet å «lage en halvveis sak som har vært utførlig omtalt før (sist i desember da endelig rapport kom ut) og fremstille en varsler på denne måten».

Klager sier at NRK «gjerne må kritisere» Owczarz, men at mediehuset i så fall også må skrive hva hun kritiseres for. Dette gjorde ikke NRK, ifølge klager: NRK «karakteriserer kritikken mot henne som ‘knallhard’ uten å en eneste gang nevne innholdet i anklagene eller hennes fulle svar på de».

Kritikken mot Owczarz og kritikken mot helseforetaket «likestilles» uten å redegjøre for innholdet i kritikken, og leserne er derfor ikke blitt forelagt alle nødvendige fakta i saken, mener klager:

«(…) en leser skal kunne danne seg egne synspunkt etter å ha fått presentert fakta. Dette ble leserne ikke gjort i stand til i denne saken da nøkkelelementer ble utelatt for å på en forkastelig måte vinkle saken og stille intervjuobjektet i dårlig lys (…)».

Klager opplyser at hun forsøkte å få NRK til å rette den påståtte feilen, uten hell.

Klager skriver også at NRKs fremstilling er feilaktig fordi det ansvaret som barnelegen mener at helseministeren har, blir fremstilt som én og samme sak som barnelegens ansvar.

Videre opplyser klager at Owczarz ba NRK om å trekke saken, og at NRK ikke etterkom dette.

«24 timer senere hadde de laget en reportasje med foreldrene til det avdøde barnet der de spør deres reaksjoner på Annas utsagn. (…) Mao har NRK selv konstruert en situasjon hvor det ble manet opp en konflikt med pårørende som åpenbart følte seg støtt av at Anna går i media og kun sier at hun ikke er ansvarlig – uten noe videre forklaring eller hensikt.»

Klager opplyser at NRK ikke ga Owczarz anledning til å svare på kritikken i denne oppfølgersaken.

«Her uttaler foreldre bla at de føler sønnens død på denne måten blir brukt av Anna i kampen for avdelingen. Det stilles ikke spørsmål av reporter hvordan de mener dette er tilfelle – utallelsene deres forblir uprøvd (…)»

Klager mener at Owczarz hadde krav på samtidig imøtegåelse, og at NRK derfor har brutt punkt 4.14 i VVP.

Videre skriver klager:

«I tillegg uttrykker pårørende sin skuffelse over at hun blankt avviser ansvaret sitt i reportasjen – noe som bare understreker viktigheten av forsiktighet ved omtale av slik sak – dette ønsket ikke Anna fokus på bla fordi hun viste det var sårt for foreldre. Pkt 3,2 gjør seg gjeldende ifht denne reportasjen også da NRK kun viser at Anna sier hun ikke har noe ansvar – igjen så nevnes det ikke med et ord hva hhv hun og foretaket får kritikk for. Nrk viser heller ikke hennes begrunnelse (som hun fortalte reporter).»

Slik klager ser det, utgjør NRKs publiseringer en «GROV feilrepresentasjon». Hun skriver:

«Premissene for intervju ble endret uten samtykke og da hun ba de trekke det og trakk samtykke så kjørte de på videre.»

Klager mener også at det fremstår som om NRK ikke har lest Helsetilsynets rapport, en rapport som var en sentral del av kildegrunnlaget i publiseringene.

Klager oppsummerer argumentene sine slik:

«- intervjuobjektet fikk feil premisser presentert i forkant av og under intervjuet.
– fikk ikke trekke samtykke for tidligere sak, sak på nett og det ble i tillegg laget en ny sak
subsidiært:
– saken som kom ut er en feil fremstilling av fakta (forklart i min epost korrespondanse med journalist fra NRK M&R)
– saken ble kun delvis opplyst noe som bidrar til den feilaktige fremstillingen
– etterfølgende reportasje kommer med beskyldninger som opprinnelig intervjuobjekt ikke får imøtegå og som dermed ukritisk blir lagt til grunn (at hun bruker barnedødsfallet i kampen for avdelingen).»


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING: 

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

NRK mener redaksjonen ikke har brutt god presseskikk.

Mediehuset begynner sitt tilsvar med å redegjøre for bakgrunnen for publiseringene:

«10 måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard døde under en akuttransport med helikopter på vei fra Kristiansund til St. Olavs hospital i Trondheim 22. februar 2015. Gutten var hjertesyk, og i ukene forut for dødsfallet hadde foreldrene flere ganger oppsøkt sykehuset og legevakta i Kristiansund for konsultasjoner og vurdering av helsetilstanden som følge av en virusinfeksjon. Av ulike grunner ble gutten ikke tatt inn til behandling eller overvåking før søndagen dødsfallet skjedde.

Helsetilsynet åpnet tilsynssak etter dødsfallet, og i tilsynsrapporten som ble offentliggjort 16. desember 2016 rettes det kritikk mot både Kristiansund sjukehus, Oslo universitetssykehus, Kristiansund og omegn legevakt og flere enkeltpersoner i helsevesenet. Bland disse var barnelege Anna Owczarz, som var på vakt ved legevakta og tok avgjørelsen om å sende Sebastian Gils Ødegaard hjem igjen fredagen før han døde. Alle disse sakene har blitt bredt dekket av NRK og andre medier.»

Videre opplyser NRK at redaksjonens motivasjon for å intervjue Owczarz var en artikkel i Tidens Krav. I artikkelen mente Owczarz at helseminister Bent Høie (H) og styreleder i Helse Møte og Romsdal, Stein Kinserdal, forsøker å løpe fra sitt ansvar for forholdene som førte til Sebastians dødsfall. NRK ønsket å følge opp dette.

«(…) men vår journalist stilte også spørsmål om antall avvik ved barneavdelingen og rapportering av disse, og Owczraz fortalte i samtalen med journalisten om flere familier med syke barn som kom til sykehuset på tider barneavdelingen var stengt og nektet å gå igjen. (…) Flere andre temaer ble også berørt, blant annet bemanning og konkrete driftsforhold ved avdelingen.»

Ifølge NRK var Owczarz under intervjuet svært opptatt av helseminister Bent Høies ansvar – også for at Sebastian Gils Ødegaard døde. «Det var naturlig for vår journalist å følge opp dette poenget, også fordi Owczarz ikke hadde uttalt seg om disse ansvarsforholdene siden framleggelsen av Helsetilsynets rapport tre måneder tidligere.»

Videre skriver NRK at reporteren stilte oppfølgingsspørsmål om ikke også Owczarz kunne gjort noe annerledes i saken, og at Owczarz da stoppet intervjuet.

«Vår journalist fasthold at dette var relevant, siden Owczarz allerede hadde snakket om konkret fordeling av ansvar for dødsfallet og selv hadde fått kritikk av Helsetilsynet for sin rolle i saken. Intervjuet ble så gjenopptatt, og Owczarz svarte på spørsmålene om sitt ansvar i saken.»

NRK understreker at en rekke temaer ble berørt i intervjuet, og mener at det var «helt klart for begge parter at det var mange muligheter for oppfølging utover den ene vinklingen som var valgt av Tidens Krav».

«Grunnen til at vi valgte vår vinkling var at vi syntes det var et relevant journalistisk poeng at Anna Owczarz fortsatt plasserte ansvaret for Sebastian Gils Ødegaards dødsfall så tydelig hos helseministeren, selv etter at den offentlige tilsynsrapporten hadde plassert ansvaret hos helseforetakene og gitt kritikk blant annet til henne for håndteringen av saken.»

Videre viser NRK til tilsvarets vedlegg – SMS-kontakten mellom Owczarz og NRKs journalist. NRK mener disse SMS-ene viser at Owczarz var klar over at NRK ville fokusere på hennes uttalelser mot Høie. Ifølge NRK var også Owczarz fornøyd med TV-reportasjen etter at den var sendt.

Oppsummert mener NRK at premissene ble klargjort både under selve intervjuet og i kommunikasjonen etterpå.

NRK viser deretter til klagers anførsel om at NRK har brutt god presseskikk gjennom å la være å opplyse hva Owczarz fikk kritikk for i Helsetilsynets rapport. Ifølge NRK ble dette utelatt fordi Owczarz selv ønsket det:

«Dette ønsket vi også å ta med i saken, men Owczarz henstilte flere ganger etter intervjuet om at vi ikke skulle publisere disse uttalelsene. Vi valgte å etterkomme ønsket og utelot disse opplysningene i saken som ble publisert.»

NRK viser til de vedlagte SMS-ene, der Owczarz skrev: «Jeg tror vi bør droppe det med kritikken min mot helsetilsynet og foreldrene fordi jeg frykter det endrer nødvendig fokus mot min person.»

NRK avviser at det er utydelig hva som er kommentar og hva som er faktiske opplysninger i publiseringene. «NRK har ikke kommentert denne saken i noe av det som er publisert (…)».

NRK avviser også at kritikken som Helstilsynet ga Owczarz sidestilles med kritikken mot helseforetaket. NRK mener at det kommer frem av nettartikkelens faktaboks hvilken rolle Owczarz hadde, og at foretaksstraff og siktelse er mot helseforetaket, ikke enkeltpersoner. NRK viser også til at det lenkes til tidligere dekning av saken i nettartikkelen.

Etter NRKs mening er det ikke en faktafeil å skrive at Owczarz har fått «knallhard kritikk» eller «skarp kritikk» i Helsetilsynets rapport. «Helsetilsynets beskrivelse av legens håndtering av saken den aktuelle helgen er betydelig krassere enn det man vanligvis kan lese om helsepersonells enkeltavgjørelser i slike tilsynssaker.»

NRK har likevel valgt å fjerne ordene «knallhard» og «skarp» fra nettartikkelen. Mediehuset ser i ettertid at «disse adjektivene ikke er nødvendige for å formidle budskapet i saken og at det i en nyhetsartikkel som dette kan være fornuftig å la det være opp til leserne å vurdere hvor kraftig kritikken er». NRK skriver videre: «Selv om vi mener det er dekning for å si at noe av kritikken som er reist mot Owczarz er både skarp og knallhard ser vi at graderingen blir upresis når kritikken omtales i generelle vendinger.»

Når det gjelder spørsmålet om samtidig imøtegåelse i oppfølgingsreportasjen, der Sebastian Gils Ødegaards foreldre ble intervjuet, mener NRK at reportasjen ikke inneholder sterke beskyldninger av faktisk art.

NRK viser til følgende sitater i reportasjen:

«Svein Andre Ødegaard (pappaen til Sebastian): – Jeg er veldig overraska, over at hun ikke tar sin del av ansvaret. For det var mye som kunne blitt gjort bedre den helga og i forkant.

Ida Carmelita Gils (mammaen til Sebastian): – Hun har ikke noe skyld i dette her, men hun har et ansvar.»

Slik NRK ser det, er dette et svar på Owczarz’ uttalelser dagen før om at hun ikke kunne gjort noe annerledes, og som foreldrene «som direkte berørte må kunne gi sitt tilsvar til».

NRK skriver videre:

«Det er dessuten meningsytringer som er helt i tråd med konklusjoner i Helsetilsynets tilsynsrapport om saken, og som tidligere har vært omtalt av mediene. Uttalelsene gir uttrykk for foreldrenes mening om dette, men det rettes ingen nye beskyldninger mot Owczarz – moren sier tvert imot at legen ikke har skyld for det som skjedde, men de mener begge at hun må ta sin del av ansvaret i saken. NRK ville selvsagt gitt Anne Owczarz anledning til å komme med et nytt tilsvar til dette om hun hadde ønsket det, men noe slikt ønske har ikke blitt ytret.»

NRK påpeker at Anne Owczarz har kommet til grundig til orde en rekke ganger tidligere i dekningen av dødsfallet og stengingen av barneavdelingen.

Når det kommer til punkt 1.4, om pressens plikt til å sette kritisk søkelys på seg selv, og rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, mener NRK at det er nettopp sistnevnte redaksjonen har gjort i de påklagede publiseringene.

NRK viser også til punkt 1.5, om å beskytte enkeltmennesker etc., mot overgrep. NRK påpeker at det er en ti måneder gammel gutt som er offeret i saken. NRK skriver:

«De pårørende er guttens foreldre, som først opplevde å miste et barn og senere har opplevd det som at deres barns død har blitt brukt som argument i en politisk dragkamp om regional sykehusberedskap. Vi synes det er litt merkelig at klager trekker fram hensynet til de pårørende som argument mot NRKs dekning av saken samtidig som hun klager på at Anna Owczarz ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse av de samme foreldrenes ytringer om hvordan de som pårørende opplever dette.»

Punkt 2.1 og 2.3 mener NRK ikke er relevant for klagen, og mediehuset ber klager om å spesifisere hvordan disse punktene i Vær Varsom-plakaten er brutt, dersom hun mener dette.

Klager fastholder at NRK har brutt god presseskikk på de innklagede punktene.

Klager skriver innledningsvis at da Anna Owczarz uttalte seg om helseminister Bent Høie i intervjuet med NRK, siktet hun til Høies rolle som «leder for foretakene». Helse Møre og Romsdal fikk kritikk av Helsetilsynet for å stenge barneavdelingen uten å ha gode nok rutiner, sier klager.

Slik klager ser det, har NRK blandet kommentarer og faktiske opplysninger i publiseringene:

«NRK skriver at de ved å omtale saken ikke har direkte kommentert den og derfor ikke tatt noe parti. Det er imidlertid åpenbart at en ikke trenger uttrykkelig å uttale seg for å fremstå som subjektiv i en sak. NRKs fremstilling i reportasjene og særlig i nettartikkelen er tendensiøs.»

Videre skriver klager at det ikke stemmer, slik NRK påstår i sitt tilsvar, at den ti måneder gamle gutten ikke ble tatt inn til behandling før søndagen dødsfallet skjedde.

«(…) foreldre var inne med han både på fredag og lørdag. På fredag fikk han behandling og overvåking av Anna mens hun i timesvis forsøkte å skaffe han transport og tok seg av andre pasienter. I tillegg var gutten i løpet av de siste 3 ukene innlagt 2 ganger i Kristiansund og søkt innlagt en gang i Ålesund men ble avvist.»

Klager påpeker videre at den største kritikken fra Helsetilsynet rettes mot helseforetaket, ikke mot enkeltpersoner. Etter klagers mening er det «direkte feil» å skrive at Owczarz fikk «knallhard kritikk». Klager skriver at en krass kritikk fra Helsetilsynet ville innebåret at Owczarz fikk en advarsel, noe hun ikke fikk.

Klager sier videre:

«Anna fikk kritikk for at hun ikke la inn barnet på intensiv avdeling natt til lørdag da hun ikke fikk helikopter og mente at biltransport var uforsvarlig(det siste var Helsetilsynet enig i). Det har i etterforskningen kommet frem at AMK legen løy til henne om at det ikke fantes helikopter for å ta oppdrag natt til lørdag. Det var ikke mulig for henne å legge han inn på intensivavdelingen når han ikke ventet på transport (noe som var daværende rutine ved sykehuset). Etter at hun sendte barnet hjem var hun flere ganger i kontakt med foreldrene dagen etter mens hun hadde fri fra jobb og sendte ham tilbake til legevakta da tilstanden forverret seg neste natt. Han ble sendt hjem igjen da av en annen lege. Anna har på nytt forsøkt å kontakte foreldre etter det på sin fritid neste morgen og bestilte transport til ny vurdering på legevakta da hun kom på vakt igjen. Det hele står nøyaktig beskrevet i rapporten.»

Når det gjelder SMS-kommunikasjonen etter publiseringen av TV-reportasjen, som NRK viser til i sitt tilsvar, skriver klager at Owczarz bare hadde sett en bit av reportasjen, og at kommentaren «bra sammenfatning» derfor ikke representerte hennes syn.

Klager reagerer videre på at NRK har sagt at redaksjonen vil kunne bruke upublisert materiale fra intervjuet med Owczarz i fremtiden, og klager ber PFU om uttale seg om NRK «fremdeles står fri til å bruke materialet».

Klager fastholder at Owczarz ikke ble forespeilet hva slags sak redaksjonen skulle lage. Klager fastholder også at Owczarz ikke ønsket at saken skulle dreie seg om barnedødsfallet, av hensyn til foreldrene.

«Jeg ønsker her å vise igjen til innholdet i tk artikkelen som ikke direkte omtalte dødsfallet annet enn å gjøre rede for hvor opplysningene i rapporten stammer fra, samt til det faktum at fylkeslegen når bedt om å kontrollere hvorvidt stengt avdeling er forsvalig viser til helsetilsynets rapport. Dette er ikke å knytte guttens dødsfall til stengt avdeling men det å knytte funnene i rapporten, nemelig at stengning er uforsvarlig, til det at foretaket nå ønsket å gjennomføre en slik stengning i påsken – det var dette som hele tiden var saken. NRK hadde fylt sin reportasje13.03 med bilder av lille Sebastian og bilder fra tiden rundt dødsfallet, når alt de skulle var å omtale fremtidig stengning i påsken – NRK har med dette bare forsterket følelsen av at dette har noe med Sebastian saken å gjøre.»

Klager spør videre hvorfor det skal være et relevant journalistisk poeng å få frem noe som Anna Owczarz har ment i to år – altså at helseministeren har ansvaret i saken.

«’Vinklingen’ av saken virker på meg som tendensiøs da sentrale opplysninger er utelatt, intervjuobjektet svarer i realiteten på andre spørsmål enn de som blir fremstilt i den redigerte versjonen. 95 % av intervjuet med Owczarz den 13.03 inneholdt helt nye opplysninger av graverende art – (…) det at NRK heller velger å halvveis omtale en sak som har vært omtalt før gir derfor ingen mening for meg, det var heller ikke nærliggende tenkelig utfall for Anna.»

Klager påpeker også at kritikken mot henne er omtalt en rekke ganger tidligere – både av NRK og andre medier.

Videre trekker klager frem det hun mener er sentral informasjon som er utelatt fra publiseringene om kritikken mot Owczarz. Bakgrunnen for kritikken mangler, ifølge klager. Bakgrunnen for hvorfor Owczarz avviser kritikken, mangler også, slik klager ser det. Om dette skriver klager:

«Bakgrunnen for hvorfor Anna avviser kritikken fra Helsetilsynet mangler også. NRK sier seg i tilsvaret enig med oss i at dette er ‘relevant og viktig faktaopplysning’ men skriver at dette ble utelatt etter ønsker fra Anna. Det stemmer at Owczarz ikke ønsket at det ble skrevet om dette, hun forklarte reporteren 13.03 at hun er i samtale med legeforeningen om å klage på at hun (i motsetning til alle andre parter) ikke fikk kontradiksjon av helsetilsynet. Samtidig ønsket hun ikke unødig tynge Sebastians pårørende og ønsket derfor ikke fokuset på seg eller på sitt konkrete ansvar. Dette gav hun uttrykk for da hun ble intervjuet 13.03. Det at NRK velger å etterkomme hennes ønsker for kun en del av intervjuet og ikke den andre (der hun sier at hun avviser helsetilsynets kritikk) virker noe vilkårlig. Under intervjuet 13.03 gav hun flere ganger uttrykk for at hun ikke ønsket fokuset på seg men på avdelingen i håp om at den ikke skulle stenge før påske.

I tillegg er det kritikkverdig at NRK vel vitende om at ‘relevant og viktig faktaopplysning’ ikke kan inkluderes i en reportasje likevel velger å sende den (særlig når reportasjen ikke kan sies å ha noe nyhetsverdi – som nevnt over om at saken var omtalt i desember)».

NRK opplyser innledningsvis at redaksjonen aldri mottok eposten som er vedlagt klagers tilsvar. Årsaken kan være at adressen ikke er fullstendig skrevet, foreslår NRK.

NRK fastholder videre at punkt 3.3, om å ha klare premisser, ikke er brutt. Mediehuset viser igjen til at klager selv tok opp flere ulike temaer i intervjuet. Mediehuset skriver:

«I intervjusituasjonen ble det brukt lite tid på direkte oppfølging av saken fra Tidens Krav – NRKs journalist stilte kun ett spørsmål om dette temaet. I tillegg kom det derimot opp tre andre temaer NRK vurderte som mulige saker, alle tre etter initiativ fra intervjuobjektet: Ny kritikk mot helseministeren om ansvar for dødsfallet, manglende føring av avviksmeldinger ved barneavdelingen og fortvilelse over redusert kapasitet ved avdelingen – representert ved familien NRK fikk kontaktinformasjon til.»

NRK mener det ble kommunisert tydelig overfor Owczarz at redaksjonen valgte kritikken mot helseministeren som vinkling.

«I den forbindelse er det heller ikke uvesentlig at dette handlet om en sak hvor det var den som ble intervjuet som framsatte kritikk – det ville vært en annen problemstilling om intervjuobjektet hadde avtale om å få svare på kritikk fra andre, men at denne avtalen ikke ble overholdt.»

Videre vil NRK påpeke en upresishet i mediehusets første tilsvar:

«NRK skriver i vårt første tilsvar at Sebastian Gils Ødegaard ikke ble ‘tatt inn til behandling eller overvåking før søndagen dødsfallet skjedde’. Det riktige er at han ikke ble lagt inn ved sykehusets intensivseksjon, og det er denne vurderingen Helsetilsynet har kritisert. (…) vi presiserer for ordens skyld at dette har vært omtalt korrekt i NRKs redaksjonelle dekning av saken.»

NRK fastholder også at det ikke er galt å kalle Helsetilsynets kritikk mot Owczarz for «knallhard» og «skarp». Mediet siterer fra Helsetilsynets rapport:

«Statens helsetilsyn har kommet til at god praksis vil vært å legge pasienten inn på seksjon for intensiv i påvente av transport. Beslutningen om å sende pasienten hjem var ikke i tråd med god praksis. Avviket fra praksis er så stort at vi vurderer det som uforsvarlig og brudd på helsepersonelloven §4. Statens helsetilsyn har for øvrig kommet til at den øvrige medisinske behandlingen pasienten fikk av legevaktlege 1 var i tråd med god praksis. Vi vurderer også at håndteringen ved henvendelsen til AMK var i tråd med god praksis.»

NRK er uenig i at kritikken mot Owczarz sidestilles med kritikken mot helseforetaket og viser til at det kommer frem av nettartikkelen at foretaket er blitt straffet og siktet.

Mediehuset viser videre til klagers bekymring for at upublisert materialet fra intervjuet med Owczarz kan bli brukt. NRK skriver:

«Prinsipielt mener vi det er viktig at intervjuobjekter ikke skal kunne trekke uttalelser som er avgitt til medier i et avtalt intervju. Dette er også i tråd med Vær varsom-plakatens punkt 3.8 (…). Samtidig har ikke Anne Owczarz noen lederstilling ved sykehuset, og vi mener det ikke er naturlig å bruke andre uttalelser fra intervjuet slik saken nå står. NRK kommer derfor ikke til å publisere andre uttalelser fra det innklagede intervjuet enn de som allerede er publisert, med mindre Anna Owczarz aktivt samtykker til dette.»

NRK avviser deretter klagers påstand om at «intervjuobjektet svarer på andre spørsmål enn de som blir fremstilt i den redigerte versjonen».

«NRK har håndtert publiseringen av uttalelsen fra Owczarz i tråd med god presseskikk og ikke drevet noen form for kryssklipping. Vi vet ikke om Anna Owczarz selv deler klagers oppfatning av at dette skal ha skjedd, men dersom Owczarz er usikker på dette er hun velkommen til å komme til NRKs redaksjon og se gjennom råopptaket fra intervjuet.»

Avslutningsvis understreker mediehuset at redaksjonen ikke har hatt «noe motiv om å oppkonstruere en konflikt mellom foreldre og lege», slik klager hevder.

«At foreldrene til Sebastian Gils Ødegaard hadde synspunkter på ansvarsforholdene som de ville snakke med NRK om var ikke kjent for oss før vår journalist tok kontakt for å informere om innholdet i saken som skulle publiseres samme kveld.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder NRKs omtale av en barnelege som har kritisert helseministeren kraftig i forbindelse med et spedbarns dødsfall. Av omtalen fremgikk det at barnelegen står fast på sine anklager mot helseministeren til tross for at hun selv har fått «knallhard kritikk» av Helsetilsynet i saken. To TV-reportasjer og én nettartikkel er påklaget.

Klager er datteren til den omtalte barnelegen. Hun mener NRK har brutt Vær Varsom-plakaten (VVP) på en rekke punkter, blant annet punkt 3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll. Dette fordi hun mener NRK har utelatt opplysninger om hva kritikken mot barnelegen gikk ut på, og fordi det ikke var korrekt å skrive at barnelegen har fått «knallhard» og «skarp» kritikk. Slik klager ser det, har også NRK brutt punkt 3.3, om å ha klare premisser. Ifølge klager ga NRK inntrykk av at det skulle lages en annen sak enn det som ble resultatet. Videre mener klager at barnelegen skulle fått samtidig imøtegåelse i den oppfølgende reportasjen, der foreldrene til den avdøde babyen uttalte at også barnelegen hadde et ansvar. Klager mener i tillegg at punkt 4.1, om saklighet og omtanke, er brutt. 

NRK kan ikke se å ha brutt god presseskikk. Etter NRKs syn er det et journalistisk poeng av offentlig interesse at barnelegen fremdeles anklager helseministeren etter selv å ha fått kritikk for dødsfallet. Mediehuset mener det var korrekt å skrive at barnelegen har fått «knallhard» og «skarp» kritikk av Helsetilsynet, men har likevel valgt å fjerne formuleringene fra nettartikkelen. NRK skriver videre at det klager mener var sentral informasjon – detaljer om hva barnelegen ble kritisert for og barnelegens forvar mot dette – ble tatt ut etter barnelegens eget ønske. Når det gjelder premissene, mener NRK at disse har vært klare og tydelige både under intervjuet og i kommunikasjonen før publisering.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener NRK var i sin fulle rett til å omtale Helsetilsynets kritikk mot barnelegen og hennes utspill mot helseministeren.

Utvalget har forståelse for at klager reagerer på hvordan NRK beskrev kritikken, nærmere bestemt at redaksjonen kalte den for «skarp» og «knallhard». Likevel mener PFU at det var presseetisk akseptabelt å bruke adjektivene ettersom Helsetilsynet uttaler at barnelegen brøt paragraf 4 i helsepersonelloven, som krever at helsepersonell opptrer faglig forsvarlig.

Videre merker PFU seg at barnelegen selv ba om at hennes kommentarer om kritikken skulle tas ut av saken. NRK kunne likevel ha beskrevet nærmere hva kritikken gikk ut på, men utvalget mener denne utelatelsen ikke utgjør et presseetisk brudd, jf. punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde.

Slik utvalget ser det, har heller ikke NRK brutt punkt 3.3, om å klargjøre premissene. NRK kommuniserte overfor barnelegen at redaksjonen ville omtale hennes utspill mot helseministeren og kritikken Helsetilsynet har gitt henne. PFU understreker at det er mediets rett selv å velge vinkling, jf. punkt 2.1, om redaktøransvaret. At et kritisk søkelys oppleves ubehagelig og belastende, er ikke det samme som at god presseskikk er brutt.

Dagen etter reportasjen om barnelegens utspill, publiserte NRK en ny reportasje der den avdøde babyens foreldre reagerte på at barnelegen mente hun ikke kunne gjort noe annerledes. Foreldrene uttalte at barnelegen har «et ansvar» i saken, og at «det var mye som kunne vært gjort bedre den helga og i forkant». Selv om barnelegens syn på Helsetilsynets kritikk var kjent i offentligheten fra før – og foreldrenes uttalelser kan sies å være del av en løpende debatt om saken – burde NRK forelagt barnelegen uttalelsene, jf. punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse av sterke, faktiske beskyldninger. Uttalelsene kan oppleves ekstra rammende fordi de kom fra foreldrene til den avdøde babyen.

NRK har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 20. juni 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Eva Sannum, Alexander Øystå, Liv Ekeberg,
Nina Fjeldheim, Reidun Førde, Eva Sannum