Fotografering og filming er som regel tillatt, evt. forbud må begrunnes i form av en lovhjemmel. De mest vanlige forbudene gjelder i forbindelse med rettssaker og for personbilder.

Fotografering og filming fra rettsmøter

Utgangspunktet er at man ikke kan filme eller gjøre opptak i straffesaker. I sivile saker gjelder ikke et slikt forbud. Du kan søke om tillatelse til å gjøre opptak, og i noen tilfeller vil opptak være vernet av ytringsfriheten.
les mer

Filming fra kommunestyremøter

Kommuneloven § 31 nr 2 gir rett til lydopptak/overføring fra møte.
les mer