Undragelse fra offentlighetsloven § 13, 1

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Undragelse fra offentlighetsloven § 13, 1

Ser 3 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #37480 Svar
   Kurt Stolpestad
   Gjest

   Jeg har bedt om innsyn ett document hos <span style=»color: #5a5a5a; font-family: Arial; font-size: small;»>Statens vegvesen Region midt, <span style=»color: #5a5a5a; font-family: ‘Arial’,sans-serif; font-size: 8pt;»>Bygg- og eiendomsforvaltningsseksjonen</span><span style=»color: #5a5a5a; font-family: ‘Arial’,sans-serif; font-size: 8pt;»> . Dokumentet er ett tilbud på utførelse av vedlikeholdstjenester I fra 2012. Jeg er innvilget begrenset innsyn hvor tilbudsprisene er blitt unndratt. Da dette er snakk om tilbud som mest sansynliger gått ut på tid vil det, etter mitt skjønn, ikke kunne være av sensitive karakter og kan således ikke unndras. Mitt spørsmål er om det er anløedning til å unndra dokumentet I sin helhet?</span></span>

  • #37481 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Hei. Du skriver at det er unntatt etter offentlighetsloven § 13,1, men det er ikke oppgitt hvilken taushetspliktbestemmelse som er brukt. Jeg antar at Statens Vegvesen har oppgitt forvaltningsloven § 13 første ledd nr 2, som er det vanlige ved slike anbuds/tilbudssaker. Ofte i slik saker blir ENHETSPRISER unndratt, og kan i mange tilfeller gjøres – men ikke samlet tilbud. Dessuten er det nok et poeng at også andre priser – etter så lang tid – ikke er like sensitive, og at det derfor ikke er korrekt å sladde dem. Er du opptatt av å få vite hva disse prisene var, må du klage på unntaket etter § 32 i offentlighetsloven.

  • #38094 Svar
   Elisabet Lunder, Romerikes Blad
   Gjest

   Hei

   Det interkommunale ØRU henviser ikke til paragraf i sitt avslag på innsyn i referat fra lukket møte. Jeg er kjent med at møtet besluttet et tilbud om sluttavtale/finansiering av ny stilling i annet organ for direktør i ØRU. Kan dette tilbudet holdes hemmelig etter paragraf 5? Eller annen paragraf?

   Er hensynet til det private (for direktøren) relevant her?

    

   Mvh Elisabeth Lunder

  • #38146 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Beklager at du får svar så sent; det skyldes at du har lagt spørsmålet til et gammelt spørsmål/svar, som ikke blir utløser varsel om nytt spørsmål til vårt sekretariat.

   Opplysningene er litt sparsomme til at det kan svares fullstendig på dette, men dersom organet er underlagt offentleglova, har de plikt til å oppgi hjemmel for avslag på innsynskrav. Det bør du purre på, og samtidig be om nærmere begrunnelse for avslaget med hjemmel i offentleglova § 31 andre ledd. Antakelig kan et tilbud unntas, men dersom det skrives en avtale eller kontrakt mellom partene, skal det mye til at den kan unntas – men unntak for eventuelle enkeltopplysninger som kan unntas på grunn av taushetsplikt.

   Om du ønsker det, kan vi snakkes nærmere på telefon, ring meg på 90550324.

Ser 3 svar tråder
Svar til: Svar #37481 i Undragelse fra offentlighetsloven § 13, 1
Din informasjon:
Avbryt