Blogg

IMG_9272

PFU om kildevern, identifisering…

Tolv klagesaker ble diskutert i PFUs siste møte før sommeren. Noen av dem angikk deler av Vær Varsom-plakaten…

les mer

Aktuelt

iStock_000002928334Small

Halvårsstatistikken: Færre…

Klagerne fikk medhold i 58% av sakene som fikk full behandling i PFU første halvår, slik de fikk i…

les mer

Dette mener NP

Foto: Stortinget

Evaluering av offentlighetsloven

Pressens offentlighetsutvalg mener evalueringen bekrefter at loven ikke fungerer godt nok, og foreslår…

les mer