Norsk Presseforbund

Har tre sentrale oppgaver: presseetikk, ytringsfrihet og offentlighet.

» Hvem eier Norsk Presseforbund?

» Hvem jobber i presseforbundet?

» Hva gjør vi?

» Kontakt oss her

Pressens Faglige Utvalg

Behandler klager mot trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner.

» Hvem sitter i PFU?

» Slik kan du klage

» Hva skjer etter klagen er sendt?

» Her kan du sende inn klage

Offentlighetsutvalget

Jobber for mer åpenhet og innsyn i samfunnet.

» Om Offentlighetsutvalget

» Slik får du innsyn

» Offentlighetssiden

» Åpenhetstinget